Преминете към основното съдържание

Нов пазарен тест за газопровод IGB

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД е отговорна за разработване, строителство и експлоатация на Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). „Ай Си Джи Би“ АД е подала заявление до регулаторните органи на България (КЕВР) и Гърция (РАЕ) за освобождаване от определени разпоредби на Директива на ЕС 2009/73/ЕК в съответствие с член 36 от нея.

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

„Всички заинтересовани Търговци и Оператори на преносни системи са поканени да изразят интерес в ползване на газопреносните услуги на IGB. Също така се отправя покана към други Оператори на преносни системи, които имат интерес за свързване на техните системи с тази на Газопровод IGB.

Пазарният Тест е разделен на две фази: 1. Фаза Изразяване на Интерес (необвързваща); 2. Фаза на офериране (обвързваща).

Участието във Фазата на Изразяване на Интерес е предпоставка/условие за последващо участие във Фазата на офериране.

Фазата Изразяване на Интерес, в която заинтересованите страни са поканени да представят необвързващи Заявления за интерес, започва с публикуване на Обявление за Изразяване на Интерес.

 

Всички правила и условия за участие във Фазата на Изразяване на Интерес и последващи стъпки, се съдържат в Обявлението за Изразяване на Интерес. Фазата на Изразяване на Интерес се провежда на английски език.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.