Преминете към основното съдържание

Над 82% от капацитета на газопровода IGB за газовата година 2023-2024 вече е резервиран

Над 82% от общия технически капацитет на интерконектора Гърция-България за следващата газова година (2023-2024) вече е резервиран. Успешните резултати бяха постигнати от независимия преносен оператор ICGB след провеждане на търгове за предлагане на тримесечен капацитет, осъществени на 7 август.

Към момента за първото тримесечие на предстоящата газова година IGB е със 76% резервиран капацитет. За останалите 3 тримесечия резервациите надхвърлят 84% от общия капацитет на съоръжението. ICGB продължава да предлага свободния капацитет както на дневни, така и на месечни търгове, осигурявайки прозрачен и равен достъп на всички заинтересовани търговци.

Капацитетът на интерконектора Гърция-България се предлага на две европейски платформи за резервации - PRISMA за точките на междусистемно свързване в Комотини, където газопроводът се свързва с Трансадриатическия газопровод и с мрежата на гръцкия национален оператор DESFA, и платформата RBP за точката на междусистемна свързаност при Стара Загора, където IGB се свързва с мрежата на „Булгартрансгаз“.

„В момента IGB оперира при общ технически капацитет от 3,3 милиарда кубически метра годишно, голяма част от него вече е запазена за предстоящата газова година. Това е значително постижение за проект, който беше въведен в експлоатация толкова наскоро, но въпреки това вече разглеждаме възможността да разширим капацитета му до 5 млрд. м3/г предвид пазарния интерес“, казаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. Двамата отбелязаха, че ICGB вече предлага капацитет в точката на свързване с DESFA поради очакваното въвеждане в експлоатация на LNG терминала в Александруполис, което допълнително ще засили регионалното значение на интерконектора. Синергията между газопровода и LNG терминала създава нови възможности за пазара и ще допринесе за укрепване на енергийната независимост на региона.

„Ключова цел остава да осигуряваме енергийна диверсификация не само по отношение на маршрутите, но и на източниците на природен газ за България и за по-широкия регион. IGB е разработен в голяма стратегическа синергия с плаващия терминал за втечнен газ близо до гръцкия град Александруполис, който се очаква скоро да бъде пуснат в експлоатация и следвайки индикациите от търговете за годишен капацитет, които проведохме наскоро, трябва да се възползваме напълно от регионалната инфраструктура и да предоставим на всички заинтересовани страни възможност за навлизане на местния пазар чрез IGB“, казаха Георгиева и Сатлас. Според тях газопроводът не само подсигурява значителна част от вътрешното потребление на България, но и позволява транспортирането на природен газ до други страни в региона, включително Молдова и Украйна.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.