Преминете към основното съдържание

Над 303 000 000 kWh са пренесени по IGB в първите дни на експлоатацията на газопровода

Над 303 000 000 kWh са пренесени по интерконектора Гърция-България в първите дни на търговска експлоатация на съоръжението. Количествата се равняват на повече от 303 GWh, считано от 1-ви октомври до 9-ти октомври включително.

Преносният оператор ICGB ще предложи месечен входен и изходен капацитет за ноември на 17.10.2022.  Търговете ще се проведат на две водещи европейските платформи - PRISMA и RBP.

182-километровият газопровод свързва газопреносните мрежи на Гърция и България в точките Комотини и Стара Загора, и представлява пряка връзка на България с Трансадриатическия газоповод (TAP). От 7:00 ч. на 1-ви октомври от TAP по IGB постъпват пълните обеми азерски газ по договора на българската страна с Азербайджан.

„Количествата природен газ, доставяни ежедневно от ICGB по интерконектора, осигуряват на България и по-широкия регион нов надежден източник на газ, като това ни помага да гарантираме сигурността и диверсификацията на доставките в един труден период както за отделните държави в Европа, така и за бизнеса и индивидуалните потребители“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Георгиос Сатлас. По думите им ежедневните заявки за пренос по газопровода се изпълняват по график и експлоатацията не е срещнала никакви технически проблеми в първите дни на работа на съоръжението.

Интерконекторът с Гърция е с общ капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като повече от половината вече е резервиран по дългосрочни договори с продължителност до 25 г. Свободният капацитет се предлага при пълна прозрачност на две от най-големите европейски платформи. При пълна натовареност, газопроводът може да обезпечи почти цялото зимно потребление на България.

Като независим преносен оператор, ICGB предоставя регулярно пазарна информация относно пренасяните количества природен газ както на своя сайт, така и на сайта на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ ENTSOG.

 

За повече информация:

Диана Зайкова

diana.z@actionprgroup.com

0885/074 422, 0885/614 131

Росица Донкова

rossitza.d@actionprgroup.com  

0888/343 661

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.