Преминете към основното съдържание

Над 12,7 милиона Mwh са транспортирани през газопровода IGB от въвеждането му в експлоатация

За първата половина на 2023 г. през интерконектора са пренесени над 7,8 млн. Mwh; 80% от капацитета за следващата газова година е успешно резервиран

Общо 12,7 Mwh са количествата природен газ, транспортирани през газопровода IGB от въвеждането на интерконектора в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г. до края на юни 2023 г. IGB се свързва директно с Трансадриатическия газопровод (TAP), което прави България част от Южния газов коридор и дава възможност за достъп до сигурни доставки на природен газ от диверсифицирани източници както за страната, така и за по-широкия регион.

„Само за първите 6 месеца на 2023 г. транспортираните количества възлизат на общо 7,8 млн. Mwh. Това се равнява на 669 милиона нормални кубически метра”, съобщиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. По думите им в момента интерконекторът, който свързва преносните мрежи на Гърция и България, има общо 22 регистрирани потребители.

Към момента газопроводът оперира с общ капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно. 1,57 млрд. м3/г вече са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години. Останалият капацитет се предлага на търгове за различни периоди на двете европейски платформи PRISMA и RBP. В началото на месец юни приключиха успешно търговете за годишен капацитет, като с това 80% от общия капацитет на IGB за следващата газова година (2023-2024) вече е резервиран.

Наскоро независимият преносен оператор ICGB, отговорен за търговската дейност на газопровода, стартира процедура за добавен капацитет с цел да проучи интереса на пазара към увеличаване на капацитета на междусистемната връзка до 5 млрд. м3/г. „В тясно сътрудничество с другите оператори в региона и като се има предвид синергията на интерконектора с други проекти като LNG терминала в Александруполис и Трансбалканския газопровод, работим активно по плана за допълнително развитие на IGB, засилвайки стратегическата му роля в региона на Югоизточна Европа“, отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Газопроводът IGB създава изцяло нов маршрут през България за транспортиране на природен газ от нови източници до редица страни, включително до Молдова и Украйна.  

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.