Преминете към основното съдържание

Над 10.4 млн. Mwh са пренесени по газопровода IGB от началото на търговската му експлоатация

Над 10.4 млн. Mwh са пренесени по газовия интерконектор Гърция – България от пускането на газопровода на 1-ви октомври 2022 г. Количеството се равнява на 892 млн. куб. метра и обхваща периода от началото на октомври до края на месец април. Към края на април IGB има общо 16 регистрирани ползватели.

Общият капацитет на IGB е 3 млрд. куб. м. годишно, като 1.57 млрд. куб. м. са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години. Останалият капацитет успешно се предлага на търгове за различни периоди на европейските платформи PRISMA и RBP.

Още в проектна фаза е предвидена възможност интерконекторът да увеличи капацитета си до 5 млрд. куб. м. годишно при наличието на пазарен интерес. Това е възможно при изграждане на компресорна станция в Комотини, Гърция, където газопроводът се свързва с гръцката газопреносна мрежа и с Трансадриатическия газоповод (TAP), давайки на България директен достъп до Южния газов коридор.

Независимият преносен оператор ICGB, който отговаря за търговската експлоатация на новата газова инфраструктура, разглежда активно опциите за подобно увеличение на капацитета предвид променената енергийна среда в региона и общите европейски усилия към осигуряване на нови, сигурни маршрути за диверсифицирани доставки. За тази цел ICGB планира провеждане на пазарен тест през втората половина на 2023 г., който да индикира нагласите на пазара към подобна стъпка. На базата на резултатите от пазарния тест акционерите на компанията (БЕХ и смесеното гръцко-италианско дружество IGI Poseidon) ще вземат решение за евентуалното разширение на IGB.

Количествата природен газ, транспортирани по интерконектора от началото на октомври 2022 г., осигуряват над 1/3 от вътрешното потребление на България в зимния сезон. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително и към Молдова и Украйна благодарение на възможността за свързаност с Трансбалканския газопровод.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.