Преминете към основното съдържание

ICGB възлага проектирането на ГИС Стара Загора с цел разширяване капацитета на газопровода IGB

Независимият преносен оператор работи в координация с операторите на преносни системи в съседство по регулаторните дейности и издаването на разрешителни за използване и развитие в синхрон на инфраструктурата за природен газ в региона с цел подобряване на свързаността и енергийната сигурност.

След провеждане на тръжна процедура по Закона за обществените поръчки ICGB възлага на българска компания изработването на подробен проект за газоизмервателна станция Стара Загора (ГИС2), който ще позволи разширяване на капацитета на газопровода IGB. Преносният оператор работи за развиване инфраструктурата на газопровода и увеличаване на общия технически капацитет от 3 млрд. куб. м/г. на 5 млрд. куб. м/г.

Фазата на проектиране е от съществено значение, тъй като поставя основите за плавен преход към следващите етапи, които включват възлагането на обществени поръчки за стоки с дълъг срок на доставка и началото на строителството.

Едновременно с това ICGB работи в координация с операторите на преносни системи в съседство по регулаторните дейности и издаването на разрешителни за използване и развитие в синхрон на инфраструктурата за природен газ в региона с цел подобряване на свързаността и енергийната сигурност.

„ICGB стартира етапа по проектиране на ГИС2 Стара Загора още преди провеждане на обвързващата фаза на процеса по увеличаване на капацитета, каквато е и стандартната процедура според регулациите. Това подчертава стратегическия ангажимент на компанията към осигуряване на допълнителни възможности за пренос на газ в региона. Пазарният тест за разпределение на капацитета в съответните точки за междусистемно свързване е планиран за юли 2024.“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Миналата година ICGB се ангажира с разширяването, като беше основният двигател за ускоряване на процеса преди регулаторните изисквания, за да може бързо да се предостави допълнителен капацитет на пазара. Като следваща стъпка от процеса на увеличаване на капацитета, ICGB и българския национален оператор Булгартрансгаз, публикуваха за обществено обсъждане проект на предложение за входно-изходната точка в Стара Загора. Информацията е достъпна на уебсайта на ICGB, като всички заинтересовани страни могат да изпратят коментари и предложения до 4 март 2024 г. Предстои да бъде публикуван и проект на предложение съвместно с гръцкия преносен оператор DESFA.  

Според предварителните технически проучвания ICGB планира да разполага с разширен капацитет от 5 млрд. куб. м/г от четвъртото тримесечие на 2025 г. за входно-изходната точка в Стара Загора и от четвъртото тримесечие на 2026 г. за входно-изходната точка в Комотини. Тези сценарии отчитат техническата възможност за развитие на газопровода IGB, както и необвързващите заявки, описани в Докладите за оценка на търсенето (ДОПТ), публикувани през октомври 2023 г.

Интерконекторът Гърция-България свързва България с Южния газов коридор и е част от Вертикалния газов коридор. Газопроводът укрепва енергийната свързаност и сигурност в региона, като осигурява достъп до природен газ от нови диверсифицирани източници.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.