Преминете към основното съдържание

ICGB стартира процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода IGB

Процедурата е разделена на две основни фази и се провежда в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи.

Независимият преносен оператор ICGB, отговарящ за управлението и търговската експлоатация на газопровода IGB, стартира задължителна процедура за оценка на пазарното търсене за добавен капацитет съгласно Регламент (ЕС) 2017/459 (NC CAM).

Процесът е разделен на две основни фази – необвързваща и обвързваща фаза, и е с продължителност около две години. Той ще бъде реализиран в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи „Булгартрансгаз“ (България), DESFA (Гърция) и Трансадриатическия газопровод (TAP). Процедурата ще изследва дали е налице необходимият пазарен интерес, който да обоснове увеличаването на техническия капацитет на интерконектора Гърция-България.

Към момента газопроводът оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като може да достигне над 5 млрд. куб. м. год. в зависимост от пазарния интерес с допълнителна инвестиция. Това може да се случи в съответствие с планираното въвеждане в експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция поради близостта на двете инфраструктури и тяхната синергия.

„Предприехме необходимите действия за координация на процеса с трите съседни на IGB оператора на преносни системи и те потвърдиха стартирането на процедура за добавен капацитет от тяхна страна. Осъществявайки свързаност с DESFA и с терминала за втечнен природен газ в Александруполис, ние ефективно ще създадем връзка между световните производители и търговци на LNG и пазара на газ в Югоизточна Европа. Тази свързаност може да насърчи регионалното енергийно сътрудничество, да подобри възможностите за доставка и да подпомогне интеграцията на газовите пазари в региона“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

На 3 юли ICGB стартира първата фаза от процеса, в която всички заинтересовани страни са поканени да изпратят своите необвързващи прогнози за търсене на капацитет не по-късно от 28 август. Пълният пакет документи, както и всички правила за участие, са достъпни на https://www.icgb.eu/transparency/public-consultations/. Всички получени необвързващи заявки трябва да бъдат споделени с операторите на съседни преносни системи и събрани в Доклади за оценка на пазарното търсене за всяка точка на междусистемно свързване. Докладите ще бъдат публично достъпни на уебсайта на ICGB, както и на сайтовете на съответните преносни оператори в съседство.

Следващите стъпки, в зависимост от заключенията на докладите, включват изготвяне на проектни предложения, провеждане на обществена консултация и подаване на окончателно проектно предложение до съответните национални регулаторни органи.

Според Георгиева и Сатлас ICGB все още проучва възможността за оптимизиране на процеса и предлагане на добавен капацитет по-рано от 2-годишния период на пълната процедура. Тъй като това е съвместен процес, компанията ще провежда редовни дискусии с операторите на съседни преносни системи, за да съгласува и осигури координиран график от двете страни на точките на междусистемно свързване в Стара Загора и Комотини.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура осигурява близо годишното вътрешно потребление на България и създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.