Преминете към основното съдържание

ICGB получи разрешение за строеж на територията на България

„Ай Си Джи Би“ АД, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), официално получи разрешение за строеж за интерконектора на територията на България.
На 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали. 

Издаването на разрешение за строеж включва учредяването на вещните права за над 3800 имота, както и процедура по отчуждаване на 23 имота, за които не е постигната доброволна сделка със собствениците в полза на 151-километровото трасе на газопровода на българска територия. Този сложен процес включва и дейности, извършени за първи път в България по силата на нова процедурна разпоредба, което прави постигнатият резултат още по-значим.

„Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД успя да спази сроковете за издаване на строително разрешение, както се обвърза първоначално пред акционерите си по Пътната карта на проекта. С този ключов резултат се бележи сериозният напредък в развитието на проекта, както и готовност за стартиране на строителството след успешно завършване на тръжните процедури, каза Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД.

„Строителството на проекта се очаква да започне в средата на 2018 г. и отговаря на сроковете, заложени в Пътната карта на ICGB. Строителното разрешение е сериозен успех и бих искала да благодаря за значителния принос на всички в екипа на „Ай Си Джи Би“ за техния професионализъм, положени усилия и отдаденост, които неминуемо доведоха до успешни резултати“, подчерта Георгиева.

„Процесът за издаване разрешение за строеж в България е много по-сложен в сравнение с Гърция - не само защото 83% от трасето на газопровода се намира на българска територия, но и поради продължителните административни процедури, свързани с учредяването на вещните права“, обясни изпълнителният директор от гръцка страна д-р Константинос Караянакос. „Въпреки това екипът на „Ай Си Джи Би“ приключи процедурата ефективно и вече е налице строителното разрешение за българска територия, като срокът пред акционерите е напълно спазен. Това важно постижение е добра основа за тръжните процедури, а след издаване на решението за освобождаване от регулиран достъп проектната компания ще получи строително разрешение и на гръцка територия“, увери  Караянакос.

Съгласно гръцкото законодателство, строителното разрешение за гръцка територия може да бъде издадено след като газопроводът получи лицензия за оператор на преносна мрежа, което ще се случи след решението за освобождаване от правилата за тарифа, собственост и за достъп на трети страни съгласно Член 36 Директива 2009/73/EO. Очаква се това решение да бъде взето от регулаторите на двете държави през октомври тази година, а от ЕС - в началото на 2018 г.

Дата 04/10/2017

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.