Преминете към основното съдържание

ICGB получи финалното плащане от безвъзмездното финансиране по ОПИК за изграждането на интерконектора с Гърция

Независимият преносен оператор ICGB получи одобрение на финалното плащане от безвъзмездното финансиране за реализацията на интерконектора Гърция-България, отпуснато по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Общото финансиране, предоставено по ОПИК, е в размер на 39 млн. евро. То се предоставя на компанията оператор на газопровода на траншове, след обстойни проверки на всеки етап, за да се гарантира качество и реално извършени дейности. Това създава допълнително ниво на контрол и гаранция, че всички дейности по реализация и управление на проекта са изпълнени в синхрон с най-високите стандарти в бранша.

„Последният транш в размер на 1 742 569 евро е вече усвоен, завършвайки процеса по финансиране по линия на ОПИК. Това е още една индикация за качествената работа на екипа на ICGB и положителна оценка за компанията и нейния модел на работа в пълно съответствие с правилата и изискванията, наложени от европейските финансиращи институции“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Интерконекторът IGB, който свързва газопреносните системи на Гърция и България, че в търговска експлоатация от 1 октомври 2022 г. До момента по газопровода са пренесени над 11,3 млн. мегаватчаса или повече от 962 млн. куб. метра природен газ.

Общият бюджет за реализация на проекта е 253 млн. евро. Те са обезпечени както със средства на акционерите БЕХ и IGI Poseidon, така и чрез 109.9 млн. евро под формата на дългосрочен заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), безвъзмездно финансиране в размер на 45 млн. евро по линия на Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) и 39 млн. евро по линия на ОПИК.

В началото на ноември 2022 г. ICGB получи одобрение на последния транш от дългосрочния заем от ЕИБ след успешно преминат одит от независими международни експерти. Компанията вече е стартирала процедурата и за възстановяване на допустимите разходи по финансирането от ЕЕПВ. Очаква се последният транш в размер на 22 млн. евро да бъде одобрен без забележки в края на лятото на 2023 г.

Във фазата на търговска експлоатация на газопровода IGB независимите одити ще продължат дори и след усвояване на пълното финансиране по всички пера. Те ще се осъществяват веднъж годишно и ще обхващат както проверки на документация, така и инспекции на терен.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.