Преминете към основното съдържание

ICGB финализира търговете за годишен капацитет за газопровода IGB при значителен международен интерес

Независимият преносен оператор ICGB финализира търговете за свободния годишен капацитет на газопровода IGB за следващата газова година 2023-2024. Над 70% от предлагания капацитет е резервиран, а останалото количество ще се предлага на тримесечни, месечни и дневни търгове.

„Търговете, проведени на две основни платформи за резервиране на капацитет, предложиха наличния капацитет по интерконектора за пет последователни газови години. Резултатите са отлични, има и нови доставчици на газ, които за първи път навлизат на нашия пазар благодарение на новата инфраструктура - за нас това е доказателство за стратегическата роля на IGB“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. По думите им над 37 милиона kWh/ден са резервирани за газовата година 2023/2024, което се равнява на над 70% от наличния неосвободен капацитет за този период.

Тези положителни резултати се дължат отчасти и на стратегическото решение на ICGB да предложи и квазигодишен капацитет в точката на междусистемно свързване с гръцкия национален оператор на преносна система DESFA, което ще позволи транспортирането на природен газ при планираното въвеждане в експлоатация на LNG терминала в Александруполис. „Това беше ключово решение и ние положихме системни усилия за съгласуване на този подход с операторите на съседни преносни системи и за получаване на необходимите одобрения от националните енергийни регулатори“, отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Към момента интерконекторът оперира с общ капацитет от около 3 млрд. м3/г., като 1,57 млрд. м3/г. са резервирани по дългосрочни договори, които осигуряват достъп до природен газ от Азербайджан. Останалият наличен капацитет се предлага на две основни европейски платформи - платформата за резервации PRISMA за точките на междусистемно свързване с оператора на преносната система на Трансадриатическия газопровод (TAP) и с DESFA в Комотини, Гърция и платформата RBP за точката за междусистемно свързване с националния оператор „Булгартрансгаз“ в Стара Загора, България.

Преди броени дни ICGB стартира и процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода IGB до близо 5 млрд. м3/г.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.