Преминете към основното съдържание

Удължаване на Втора Обвързваща Фаза на Пазарния Тест до 30 Ноември 2016 г.

Крайният срок, в който подаването на обвързващи оферти във Втора фаза на Пазарния тест за разпределение на капацитета на IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 октомври 2016 до 30 ноември 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на обвързващи оферти е направено след консултации и одобрения от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция) и въз основа на искания от участници в първа фаза.

С изключение на срока за подаване на обвързващите оферти, всички останали правила и условия в документацията за участието в пазарния тест, публикувана тук, остават в сила. Сроковете, предвидени в рамките на процедурата, съответно се удължават с един месец.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.