Преминете към основното съдържание

До всички заинтересовани лица

АйСиДжиБи АД уведомява всички заинтересовани лица, че в Регистъра на обществените поръчки, на платформата ЦАИС, в Профила на купувача, са открити и активни за участие следните обществени поръчки:

ГРЕСИРАНЕ НА СПИРАТЕЛНИТЕ КРАНОВЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ТРАСЕТО НА ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ - https://app.eop.bg/today/349195 - краен срок за подаване на оферти 11/01/2024, събиране на оферти с обява.

Предоставяне на услуги по подпомагане и организиране на връзки с обществеността, организиране и медийно отразяване на събития, изготвяне на медийно съдържание, медиен мониторинг и кризисни комуникации за нуждите на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД“  - https://app.eop.bg/today/342691 - краен срок за подаване на оферти 18/01/2024, вид на процедурата – публично състезание.

Изпълнение на аварийни ремонти - по части Машинно-технологична и Електро на междусистемна газова връзка Гърция-България в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Български участък, Обособена позиция № 2 – Гръцки участък - https://app.eop.bg/today/344389 - краен срок за подаване на оферти 31/01/2024, вид на процедурата – открита. 

Поддръжка, доставка на резервни части и ремонти по части Машинно - Технологична и Електро на междусистемна газова връзка Гърция-България в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Български участък Обособена позиция № 2 – Гръцки участък - https://app.eop.bg/today/348709 - краен срок за подаване на оферти 28/02/2024, вид на процедурата - открита.

АйСиДжиБи АД кани всички потенциални участници да се запознаят с условията за участие, критериите за подбор и изискванията за изпълнение на обществените поръчки, и при проявен интерес да участват в обявените процедури.

Всички материали за участие са публикувани в Регистъра на обществените поръчки и са налични на български и английски език.

За запознаване с правилата за работа и функционалностите на Централизираната автоматизиран система за електронни обществени поръчки . ЦАИС -ЕОП, материалите са налични на ЦАИС ЕОП – Актуални инструкции и видеоматериали – АОП (aop.bg)

АйСиДжиБи АД  се надява, че чрез обявените условия ще се създаде достатъчно ниво на честна и прозрачна конкуренция и ще се постави основата за стабилно и ползотворно бизнес партньорство.

 

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.