Преминете към основното съдържание

Вертикалният газов коридор се разширява през Молдова и Украйна, засилвайки ключовата регионална роля на газопровода IGB

Плановете за разширяване на капацитета на интерконектора до 5 млрд. куб. м годишно ще бъдат от голямо значение, за да може да се пренасят 10 млрд. куб. м годишно втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ през Южния газов коридор, достигайки до Молдова, Украйна, Унгария и Словакия.

Операторите на газопреносни системи от Вертикалния газов коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария) приветстваха Молдова и Украйна като нови членове на инициативата. Страните подписаха Меморандум за разбирателство в Атина, Гърция, в рамките на министерска среща на групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (СЕЅЕС).

Меморандумът за разбирателство затвърждава интензивното сътрудничество, развивано от операторите на газопреносни системи за природен газ и втечнен природен газ от Гърция (DESFA и Gastrade), България (ICGB, Булгартрангаз), Румъния (Transgaz), Унгария (FGSZ) и Словакия (EUStream), с цел да се отговори по координиран начин на необходимостта от засилване на енергийната сигурност и по-нататъшна диверсификация на източниците на доставки.

Разширяването на координацията в рамките на Вертикалния газов коридор с операторите от Молдова (Vestmoldtransgaz) и Украйна (GTSOU) е по инициатива на ICGB и цели осъществяването на по-тясно сътрудничество за използване на съществуващата инфраструктура за природен газ в региона. Това може да даде възможност за транспортиране на 10 млрд. куб. м/г. втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ, количества от Южния газов коридор през трети страни, което допълнително засилва ключовата регионална роля на интерконектора IGB.

"В момента газопроводът IGB оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м годишно, но предвид динамиката в региона и търсенето на пазара вече работим по разширяването на този капацитет, за да достигне 5 млрд. куб. м годишно. Това ще бъде от огромно значение, за да се позволи вносът на по-големи количества втечнен природен газ от юг чрез IGB и чрез Трансбалканския газопровод, за да достигне и до пазарите на Молдова и Украйна, Унгария и Словакия", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. Според тях с тази стратегическа стъпка Вертикалният газов коридор се превръща в по-конкурентен коридор за европейските потребители, като засилва енергийната независимост на Европа и диверсификацията на доставките.

Като следващи стъпки всички оператори на преносни системи се договориха да проведат едновременно през юли 2024 г. - една година по-рано от предвидения график, обвързващ пазарен тест за разпределение на капацитета в съответните точки за междусистемно свързване. Въз основа на изразения пазарен интерес ще бъдат придвижени проекти за разширяване на капацитета, за да се отговори на търсенето по трасето на Вертикалния коридор.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.