Преминете към основното съдържание

Пазарен тест IGB

До всички заинтересовани:

Текущият пазарен тест следва обичайните процедури до подписването на Споразумение за предварително резервиране на капацитет съгласно чл. 2.2 от „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитета за междусистемната връзка IGB съгласно т.6 на чл. 36 от Директивата 2009/73/ЕК- ФАЗА I: покана на заинтересованите страни за изразяване на интерес за резервиране на капацитет“, както е публикувано на този уебсайт. Споразуменията за предварително рeзервиране на капацитет ще бъдат сключени след одобрение от Националните Регулаторни Органи на разпределението на капацитета в рамките на текущия пазарен тест.

„Ай Си Джи Би“ има удоволствието да обяви, че по време на процедурата, но по-късно от началото на текущия пазарен тест, регистрира повишаващ се пазарен интерес. В духа на чл. 36. т.6 от Директива 2009/73/ЕК , съгласно който „...всички потенциални ползватели на инфраструктурата следва да бъдат поканени да изразят интерес при договарянето на капацитет...“ „Ай Си Джи Би“ възнамерява да прецени започване на нова процедура за разпределение на оставащия в рамките на текущия пазарен тест неразпределен капацитет, при съгласуване и одобрение от Националните Регулаторни Органи. Цели се процедурата да се реализира при същите процедурни основания с адаптирана времева рамка.

Проект IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България е съфинансиран по
Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз.

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор.
Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.

Европейската енергийна програма за възстановяване на Европейския съюз  Европейски съюз Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бисквитки

За осигуряване на правилното функциониране на уебсайта ние използваме „бисквитки“. Избирайки опцията „Приемам всички“ Вие се съгласявате с ползването на всички бисквитки.