Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Ключови етапи

Ключови етапи от развитието на проекта:

 • През юни 2011 г. проектът IGB е обявен за национален проект по смисъла на Закона за държавната собственост, получавайки подкрепата на българското правителство
 • През ноември 2013 г. IGB приключи всички процедури за оценка на въздействието върху околната среда на териториите на България и Гърция в съответствие с приложимите национални и европейски закони
 • На 6 януари 2014 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество и разбирателство между ICGB АД и компанията, разработваща Трансадриатическия газопровод (TAP)
 • През декември 2015 г. ICGB стартира първия пазарен тест за запълване капацитета на проекта IGB
 • Окончателното инвестиционно решение за проекта IGB е подписано от акционерите на 10 декември 2015 г.
 • През септември 2016 г. ICGB подписа съвместна декларация с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ
 • През декември 2016 г. приключи втората фаза на пазарния тест с подадени 5 обвързващи оферти
 • На 12 септември 2017 г. IGB получи разрешение за строеж на българска територия
 • На 29 юни 2018 г. ICGB подписа ключови споразумения за стартиране на инвестиции и дейности по изграждане на междусистемната газова връзка по време на петата среща на CESEC, включително Меморандум за разбирателство за осигуряване на преференциално заемно финансиране във връзка с използването на държавната гаранция на България
 • На 8 август 2018 г. проектът получи от българските и гръцки регулаторни органи съвместно решение за освобождаване от изискванията във връзка с достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост, потвърдено от ЕС
 • На 8 ноември 2018 г. ЕК издаде решение за съвместима държавна помощ в съответствие с Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 - 2020 г.
 • На 21 декември 2018 г. ICGB подписа договор за директно безвъзмездно отпускане на средства в размер на 39 милиона евро за проекта IGB от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 • На 7 февруари 2019 г. IGB получи разрешение за строителство на територията на Република Гърция
 • През март 2019 г. ICGB успешно приключи процедурата за избор на инженер-консултант за газовия интерконектор Гърция – България
 • На 3 април 2019 г. Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 млн. евро за изграждането на проекта IGB
 • ICGB избра изпълнител в процедурата за строителен надзор за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България на българска територия на 24 април 2019 г.
 • През май 2019 г. ICGB финализира обществената поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на газопровода IGB
 • ICGB приключи процедурата за възлагане на проектиране, доставка и строителство на интерконектора с Гърция на 14 май 2019 г.
 • Церемонията по полагане на първата копка на проекта IGB се проведе на 22 май 2019 г. в присъствието на министър-председателя на Република България и на министър-председателя на Република Гърция
 • На 18 юли 2019 г. проектът получи лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, което дава право и за начало на строителството на гръцка територия
 • В началото на октомври 2019 г. националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България излязоха със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за интерконектор Гърция-България, с което ICGB се доближава до завършване на процедурата за сертифициране като независим газопреносен оператор
 • На 10 октомври 2019 г. по време на официална церемония в присъствието на министрите на енергетиката на Република България и Република Гърция беше подписан договора за реципрочен заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро. По време на събитието бяха подписани и обвързващи договори за пренос на газ с търговците, резервирали капацитет от газопровода, както и договорите с избраните изпълнители за производство и доставка на тръби и за строителство на газопровода. Акционерите в проектната компания БЕХ и IGI Poseidon положиха подписи под актуализирано акционерно споразумение, с което се приема окончателният бизнес план на IGB, както и окончателния бюджет за строителството на газовата връзка
 • В рамките на церемонията на 10 октомври 2019 г. българският министър на енергетиката Теменужка Петкова и гръцкият й колега Константинос Хадзидакис положиха подписи под Междуправителствено споразумение между двете държави, с което се заявява трайна подкрепа за проекта и се стабилизира данъчния режим на газопровода за период от 25 години