Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Акционери

Развитието, финансирането и изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България е отговорност на съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би“ АД, което ще бъде собственик на газопровода.

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД е регистрирана в България през месец януари 2011 г., в която акционери с равни дялове са „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и “IGI Poseidon” S.A. (50%).

ICGB Shareholders