Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Център за работа с клиенти

гр. София, п.к. 1000, р-н „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 23.

Работно време за работа с клиенти: понеделник до петък, 10:00 – 12:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.;

електронен адрес: office@icgb.eu; тел.: +359 (2) 4513 545;


Срещи с клиенти и техни представители се провеждат всеки работен ден в помещенията на „Ай Си Джи Би” АД, след предварително уговорена за деня и часа среща по имейл, телефон или поща.