Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Реализацията на LNG терминала край Александруполис ще допринесе за запълване капацитета на IGB

Успешната реализация на проекта за терминал за втечнен природен газ край гръцкия град Александруполис е от особено значение за проекта IGB, тъй като ще създаде повече възможности за пренос на газ през интерконектора Гърция-България. Двата енергийни проекта се развиват в пълна синергия, като разчитат на активната подкрепа на България и Гърция.

Българското правителство официално декларира, че „Булгаргаз“ ЕАД ще резервира допълнителен капацитет за пренос в интерконектор Гърция – България в размер до 500 млн. куб. м. на година за период от 3 до 5 години. С решение на Министерски съвет „Булгаргаз“ ЕАД ще участва в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет от терминала за втечнен природен газ до Александруполис, като резервира  до  500 млн. куб. м. на година, но не по-малко от  300 млн. куб. м. на година за период от 3 до 5 години. От своя страна, „Булгаргаз“ ЕАД са ангажира да договори доставки на втечнен природен газ (LNG) за потребителите в България при конкурентни ценови условия през IGB. По-рано бе обявено и че българската "Булгартрансгаз" е подписала предварителен договор за придобиване на 20 процента от капитала на компанията, която разработва гръцкия проект.

LNG терминалът има отличен синхрон с проекта за газопровод между България и Гърция поради стратегическото си разположение – съоръжението ще е в непосредствена близост до една от входните точка на интерконектора в района на град Комотини, Гърция. Това осигурява технологично предимство при преноса на доставения на терминала природен газ до клиентите в България през IGB.

Финализирането на проекта ще допринесе за използването на пълния капацитет на IGB и ще осигури допълнителни количества природен газ за пазарите в Югоизточна Европа, предлагайки нови източници и маршрути за доставка.  Двата проекта са от решаващо значение за постигане на диверсификация за България и региона на Балканите, насърчавайки конкуренцията и повишавайки сигурността на доставките. 

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 20/01/2020