Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Услуги по извършване на актуализация по Техническа спецификация като част от документацията за провеждане обществена поръчка за възлагане на работно проектиране, строителство, доставка на оборудване, обучение на обслужващия персонал и въвеждане в експлоатация за Газопровод IGB

Референтен номер: Р-08/08.02.2018

Дата на създаване: 08-02-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Покана до определени лица