Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Упражняване на авторски надзор за строеж „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на територията на Република България

Референтен номер: 05381-2019-0003

Дата на създаване: 23-10-2019

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30-10-2019, 17:30

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Пряко договаряне

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.