Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България
Въпроси и отговори – Фаза 1