Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедура: Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България

Референтен номер: 05381-2017-0003

Дата на създаване: 11-12-2017

Краен срок за заявления за участие: 02-07-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Ограничена

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.

 

Документация за участие и образци