Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България
Въпроси и отговори – Фаза 1