Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България
Приложения към Приложение 1 - Technical specification