Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България

Референтен номер: 05381-2018-0001

Дата на създаване: 02-05-2018

Краен срок за подаване на оферти: 01-04-2019

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Ограничена

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.

 

Документация за участие и образци