Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедури за възлагане на ОП

Референтен номер Дата на създаване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
05381-2019-0004 13-12-2019 Избор на консултант за екологичен и социален мониторинг на проекта междусистемна газова връзка Гърция – България IGB за съответствие със стандартите на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) 24-01-2019, 17:30 Затворена Открита
05381-2019-0003 23-10-2019 Упражняване на авторски надзор за строеж „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ на територията на Република България 30-10-2019, 17:30 Възложена Пряко договаряне
05381-2019-0002 12-07-2019 Провеждане на публично състезание за възлагане на Обществена поръчка с предмет „Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на допълнително установени археологически обекти, разположени по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ 22-07-2019, 17:30 Възложена Публично състезание
05381-2019-0001 17-06-2019 Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" 31-07-2019 Възложена Договаряне с предварителна покана за участие
05381-2018-0003 08-10-2018 Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България““ 26-11-2018 Възложена Открита
05381-2018-0002 21-05-2018 Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод "Междусистемна газова връзка Гърция-България" 05-06-2018 Възложена Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
05381-2018-0001 02-05-2018 Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България 01-04-2019 Възложена Ограничена
05381-2017-0003 11-12-2017 Процедура: Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България 02-07-2018 Възложена Ограничена
05381-2017-0002 10-11-2017 Процедура: Избор на инженер-консултант за Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България.“ 05-09-2018 Възложена Открита
05381-2017-0001 06-04-2017 Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги, свързани с разработването и реализацията на Проекта за междусистемна газова връзка Гърция – България съгласно окончателното инвестиционно решение 02-05-2017 Възложена Пряко договаряне
05381-2016-0001 12-12-2016 Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги във връзка с развитието и реализацията на Проект Междусистемна газова връзка „Гърция – България“ 16-01-2017 Възложена Пряко договаряне