Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Предпроектно проучване за компресорна станция за газопровода IGB

Референтен номер: 9081770

Дата на създаване: 11-10-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

 

Указания за участие и образци