Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Предоставяне на услуги за подбор на персонал за Проекта IGB във връзка с „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ (IGB)

Референтен номер: Р-22/12.06.2020

Дата на създаване: 12-06-2020

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Покана до определени лица

Указания за участие и образци