Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Осигуряване на връзки с обществеността във връзка с дейността на "АйСиДжиБи" АД

Референтен номер: 

Дата на създаване: 12-06-2020

Статус: Подаване на оферта

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява