Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Обяви и покани

Референтен номер Дата на създаване Вид на процедурата Наименование Статус
Р-22/12.06.2020 12.06.2020 Покана до определени лица Предоставяне на услуги за подбор на персонал за Проекта IGB във връзка с „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ (IGB) Възложена
12.06.2020 Събиране на оферти с обява Осигуряване на връзки с обществеността във връзка с дейността на "АйСиДжиБи" АД Подаване на оферта
12.06.2020 Събиране на оферти с обява Изработка и доставка на информационни материали и елементи за визуализация, създаване на снимков и видео материал във връзка с напредъка на дейностите по проекта IGB и за нуждите на "Ай Си Джи Би" АД Подаване на оферта
9097876 31-03-2020 Събиране на оферти с обява Извършване на одитна проверка на разходите за финансиране по проект ИГБ, предоставено по Европейска Енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) и по Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК)“ Възложена
9081770 11-10-2018 Събиране на оферти с обява Предпроектно проучване за компресорна станция за газопровода IGB Възложена
MR-01/09.10.2018 09-10-2018 Пазарно проучване Избор на застрахователен брокер за  внедряване на застрахователна програма и други застрахователни политики за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ Подаване на оферта
P-12/12.09.2018 13-09-2018 Покана до определени лица Изпълнение на услуги по извършване на актуализация на Количествената оценка на риска (КОР) на Проекта IGB във връзка с междусистемното свързване на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ (IGB) с Транс-адриатическия газопровод (TAP) чрез използване на специализиран и подходящ софтуер Възложена
Р-11-16.07.2018 16-07-2018 Покана до определени лица Изпълнение на услуги по извършване на актуализация на проучването за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) във връзка с междусистемното свързване на гръцка територия на Проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с Транс-адриатическия газопровод (TAP) Възложена
Р-08/08.02.2018 08-02-2018 Покана до определени лица Услуги по извършване на актуализация по Техническа спецификация като част от документацията за провеждане обществена поръчка за възлагане на работно проектиране, строителство, доставка на оборудване, обучение на обслужващия персонал и въвеждане в експлоатация за Газопровод IGB Възложена
9070301 14-11-2017 Събиране на оферти с обява Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД при условията на оперативен лизинг Възложена
P-04/10.04.2017 10-04-2017 Покана до определени лица Изпълнение на услуги по повторни съгласувания на Техническия проект за обект Междусистемна газова връзка "Гърция-България" (IGB) за целите на одобряване на проекта по чл. 144 от ЗУТ и за издаване на Разрешение за строеж и подготовка на допълнителни документи към техническата документация Възложена
9062086 07-03-2017 Събиране на оферти с обява Количествена оценка на риска за гръцката част от Междусистемна газова връзка "Гърция-България" (IGB) чрез използване на специализиран и подходящ софтуер Възложена