Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Извършване на одитна проверка на разходите за финансиране по проект ИГБ, предоставено по Европейска Енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) и по Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК)“

Референтен номер: 9097876

Дата на създаване: 31-03-2020

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Указания за участие и образци