Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод "Междусистемна газова връзка Гърция-България"

Референтен номер: 05381-2018-0002

Дата на създаване: 21-05-2018

Краен срок за заявления за участие: 05-06-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.