Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изработка и доставка на информационни материали и елементи за визуализация, създаване на снимков и видео материал във връзка с напредъка на дейностите по проекта IGB и за нуждите на "Ай Си Джи Би" АД