Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изпълнение на услуги по повторни съгласувания на Техническия проект за обект Междусистемна газова връзка "Гърция-България" (IGB) за целите на одобряване на проекта по чл. 144 от ЗУТ и за издаване на Разрешение за строеж и подготовка на допълнителни документи към техническата документация

Референтен номер: P-04/10.04.2017

Дата на създаване: 10-04-2017

Статус: възложена

Вид на процедурата: Покана до определени лица