Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изпълнение на услуги по извършване на актуализация на проучването за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) във връзка с междусистемното свързване на гръцка територия на Проект „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с Транс-адриатическия газопровод (TAP)

Референтен номер: Р-11-16.07.2018

Дата на създаване: 16-07-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Покана до определени лица