Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изпълнение на услуги по извършване на актуализация на Количествената оценка на риска (КОР) на Проекта IGB във връзка с междусистемното свързване на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ (IGB) с Транс-адриатическия газопровод (TAP) чрез използване на специализиран и подходящ софтуер

Референтен номер: P-12/12.09.2018

Дата на създаване: 13-09-2018

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Покана до определени лица

 

Указания за участие и образци