Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Избор на застрахователен брокер за внедряване на застрахователна програма и други застрахователни политики за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Референтен номер: MR-01/09.10.2018

Дата на създаване: 09-10-2018

Статус: Подаване на оферта

Вид на процедурата: Пазарно проучване

Краен срок: 13.11.2018 г., 17.30 часа

 

Указания за участие и образци