Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България"

Референтен номер: 05381-2019-0001

Дата на създаване: 17-06-2019

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31-07-2019

Статус: Възложена

Вид на процедурата: Договаряне с предварителна покана за участие

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.