Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги, свързани с разработването и реализацията на Проекта за междусистемна газова връзка Гърция – България съгласно окончателното инвестиционно решение