Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги, свързани с разработването и реализацията на Проекта за междусистемна газова връзка Гърция – България съгласно окончателното инвестиционно решение