Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги във връзка с развитието и реализацията на Проект Междусистемна газова връзка „Гърция – България“