Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги във връзка с развитието и реализацията на Проект Междусистемна газова връзка „Гърция – България“