Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Избор на консултант за екологичен и социален мониторинг на проекта междусистемна газова връзка Гърция – България IGB за съответствие със стандартите на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ)