Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Избор на консултант за екологичен и социален мониторинг на проекта междусистемна газова връзка Гърция – България IGB за съответствие със стандартите на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ)

Референтен номер: 05381-2019-0004

Дата на създаване: 13-12-2019

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24-01-2019, 17:30

Статус: Затворена

Вид на процедурата: Открита

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.