Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Индикативни обявления

Референтен номер Дата на създаване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата