Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност
28/09/2021 От Linkedin

Понякога е по -лесно да покажете на хората какво правите, отколкото да го обясните. Гледайте пресичане на язовир Студен кладенец по метода на хоризонтално насочено сондиране.
Големият инженерен подвиг все още вълнува всички от екипа на ICGB!

Страхотна работа и огромни благодарности на всички, участвали в процеса. Гледайте цялото видео тук и станете част от това невероятно постижение.

16/08/2021 От Linkedin

ICGB продължава успешно да прилага насоките и изискванията, определени от Европейската Инвестиционна Банка, като вгражда всички ключови #устойчиви цели в стратегията, ценностите и целите на компанията. Проектът #IGB се разработва, следвайки всички ангажименти/препоръки/ за спазване на социалните и екологични изисквания съгласно най -високите стандарти в индустрията.

Между 21 юни и 7 юли отделът на ESMS & H&S на ICGB беше изцяло проверен от одитори на трети страни от RSK Ltd за трети път. Одиторите подчертаха забележителните постижения на екипа #ESMS на ICGB през последните 8 месеца. Повечето от първоначалните констатации от предишните посещения са приключени с общ процент от #спазване, за да достигнат средно повече от 85%. Последната проверка на място е завършена с 0 основни констатации за несъответствие.

Планирани са още 3 екологични и социални одита по време на активната #фаза на изграждане на IGB #тръбопровода и още четири през първите 4 години от оперативната фаза на проекта.

Системата за управление ще продължи да изпълнява всички разработени планове и програми заедно с партньорите на ICGB AVAX GROUP и CONSORTIUM "TIBEY", за да поддържа тези постижения и допълнително да подобрява своята ефективност, като взаимодейства с #околната среда и #обществото с най -голямо уважение, грижа и #отговорност за планетата.

09/08/2021 От Linkedin

Август ще бъде динамичен месец за ICGB! Екипите на терен вече се подготвят за най - сложния технически елемент в целия проект за IGB - преминаването под язовир „Студен Кладенец“.

Участъкът на тръбопровода, който ще минава под коритото на язовира, има впечатляващата обща дължина от 1 420 м. Процесът на пробиване ще бъде реализиран чрез метода на хоризонтално насочено сондиране (HDD) от доверен изпълнител - френската компания Horizontal Drilling International.

Очаква се целият процес да отнеме 152 (97 дни за подготовка на площадката и 63 за сондиране), приблизително 72 часа непрекъсната работа за последната фаза, когато цялата заварена и покрита част от тръбопровода ще бъде изтеглена под язовира с едно движение. Работата е в ход и пресичането ще бъде завършено в планираните срокове.

Проектът IGB е в ход и всички строителни дейности показват постоянен напредък през летните месеци. Можете да видите някои от постигнатите етапи в най -новото видео на интерконектора Гърция - България .

09/07/2021 От Linkedin

IGB е изключително важен за целия регион и може да изиграе основна роля в енергийния преход на България към по-екологични и по-устойчиви решения в съответствие със стратегическите цели на ЕС. Това ключовото послание сподели Изпълнителният директор на ICGB @TeodoraGeorgieva с високопоставените държавни служители, бизнес лидери и иноватори от 12 държави по време на срещата на върха на Инициативата на три морета (# 3SI) и Бизнес форума, организиран от България тази седмица.

По време на форума тя представи напредъка на проекта – „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ и подчерта големия му потенциал за подобряване на енергийната свързаност в региона. Строителните работи по IGB напредват своевременно, като се очаква инфраструктурата да е готова в края на 2021. Интерконекторът ще стартира търговска дейност не по-късно от юли 2022.

“Екипът на ICGB и нашите изпълнители работят усилено, за да завършат проекта успешно в определените срокове. Газопроводът е във взаимодействие с други големи проекти като TAP, TANAP, EastMed, терминала за втечнен природен газ близо до Александруполис. Всички, участващи в проекта, са посветени на една обща цел - осигуряване на енергийна независимост, повишена сигурност на доставките на природен газ и конкурентен пазар. “, Отбеляза Георгиева.

05/07/2021 От Linkedin

Вълнуващи новини за #ICGB! През юли тази година България за първи път е домакин на Шестата среща на регионалната Инициатива на три морета, а изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева ще се присъедини към панела енергетика (#energy) като лектор, за да представи пътя на България към енергийната свързаност и # диверсификация и Ролята на IGB в процеса. 

Инициативата на три морета (3SI) има за цел да насърчи сътрудничеството в развитието на инфраструктурата в секторите енергетика, транспорт и дигитализация . Той е насочен към нови # инвестиции, икономически растеж и енергийна # сигурност. Инициативата обединява 12 държави - Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Австрия, Хърватия, Румъния и България. 

Срещата на върха ще се проведе на 8-9 юли под егидата на българския държавен глава Румен Радев. По време на планирания бизнес форум участници и високопоставени служители от всички 12 държави ще споделят идеи и най-добри практики в областта на енергетиката, # иновациите, транспорт и дигитализация. В презентацията си по време на панела „Енергия“ г-жа Георгиева ще подчертае значението на природния газ като преходно гориво за въглеродно неутрално бъдеще и основната роля, която #интерконекторът Гърция-България играе за осигуряване на енергийна независимост и # свързване в региона.

23/06/2021 От Linkedin

Двамата изпълнителни директори на проектната компания ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос посетиха днес обект – Газов Интерконектор Гърция-България и се срещнаха с представителите на изпълнителя на #EPC (договор за проектиране, доставка и строителство). По време на срещата гръцката компания увери ръководството на ICGB, че всички основни строителни дейности напредват по план и се очаква линейната инфраструктура (#infrastructure) да бъде завършена до края на 2021 г..

Благодарение на усилията на всички екипи, до средата на юни повече от 160 км от тръбите са заварени и тествани, а напълно завършените участъци на тръбопровода надхвърлят 100 км. Освен това подготвителните работи за преминаването чрез HDD (насочено хоризонтално сондиране) на газопровода под река Марица вече са завършени и екипите на място са готови да започнат действителното сондиране, в съответствие с разрешените времеви прозорци за работа, зададени от МОСВ.

Успоредно с това в момента се провежда третият независим одит от RSK Group като част от механизма за контрол по финансирането на ЕИБ (#EIB), за да се потвърди пълно съответствие с най-високите екологични и социални стандарти.

"От изключителна важност за всички нас е, Интерконекторът да е завършен в рамките на договорения график и ние го подчертахме по време на срещата с ръководството на изпълнителя на EPC (Договор за проектиране, доставка и строителство). Тръбопроводът #IGB е жизненоважен за сигурността на доставките и източниците на природен газ не само за България и Гърция, но и за целия регион и затова няма да правим компромиси с договорените срокове ", заявихя Георгиева и Караянакос.

08/06/2021 От Linkedin

Българският енергиен министър Андрей Живков посети работната площадка на обекта #IGB в района на Лозенградци, близо до гръцката граница - един от най-красивите, но предизвикателни и сложни участъци от трасето на газопровода. Трудната геология, стръмните планински склонове и гъстите горски площи са само част от естествените предизвикателства, които предстоят на строителните екипи.

По време на посещението министърът се срещна с представители на #ICGB и изпълнителя на #EPC (договор за проектиране, доставка и строителство) и имаше възможност сам да се убеди в отличния темп на напредъка на всички дейности  по трасето. Той отбеляза стратегическото значение на интреконектора #interconnector и обеща да подпомогне проекта, като осигури необходимата институционална подкрепа за най-важните предстоящи етапи.

28/05/2021 От Linkedin

#IGB напредва добре и договорът за проектиране, доставка и строителство се изпълнява съгласно одобрения актуализиран график с краен срок за завършване през декември 2021 г.

След приключване на дейностите по изграждането #construction , в края на тази година ще последват редица задължителни процедури и правни регулации преди въвеждане в експлоатация, което ще отнеме между 4 и 6 месеца.

Това включва процедура за оторизация, създаване на система за търговска дистрибуция, пълно лицензиране на проектната компания за газопреносната дейност на територията на двете държави (Гърция и България), сертифициране на #ICGB като оператор на преносна мрежа и въвеждане на модел на независим преносен оператор. В същото време трябва да се извърши цялостен тест на  инфраструктурата на газопровода, включително тестване с реални доставки на природен газ. Според сегашния график дейностите до въвеждане в експлоатация ще приключат най-късно до 1 юли 2022 г.

Екипът на ICGB и изпълнителите на основните дейности по проекта активно работят по завършването на Интерконектора  #interconnector своевременно и при условия, отговарящи на най-високите международни изисквания за качество. Прочетете повече на: https://cutt.ly/mnoo0jB.

13/05/2021 От Linkedin

Газопроводът IGB #pipeline ще позволи на България да доставя газ от различни източници и нови маршрути, гарантирайки по-голяма сигурност на доставките и реална диверсификация #diversification.
Изпълнителният директор на АйСиДжиБи Теодора Георгиева очерта някои от ключовите аспекти на проекта пред списание Вагабонд:

„Проектът ще послужи като двигател на реалната либерализация на газовия пазар и в дългосрочен план ще увеличи възможностите за газификация на домакинствата и други потребители. Досега ние, екипът на компанията, свършихме много работа, имаме стабилен успех и сме решени да доведем този проект до успешна реализация. Важно е да се знае, че в тези усилия имаме подкрепата на акционерите - българското и гръцко правителство, Европейската комисия, партньорите от Азербейджан и САЩ. Това ни дава сили да преодоляваме всички пречки по пътя, а честно казано имахме доста такива досега.“

Според нея #IGB променя пазара в България и региона. Развитието на Интерконектора  #interconnector ще донесе значителна промяна в концепцията за това как изграждаме нашата #energy енергийна сигурност и независимост не само у нас, но и в региона ”, отбелязва Георгиева. Прочетете пълното интервю тук: https://lnkd.in/dkzNnJb

11/05/2021 От Linkedin

„2015г е знакова за #IGB – преди окончателното инвестиционно решение (ОИР) много хора, международни институции и чужди партньори не вярваха, че подобен проект може да се случи в България и Междусистемната газова връзка #interconnector им се струваше пожелателна, но невъзможна. След шест годишното ми управление на компанията, мога да кажа, че екипът на АйСиДжиБи #ICGB преодоля много предизвикателства и неочаквани трудности, за да стигнем днес до момента, в който говорим за напредъка на обекта и ефективните строителни работи“ – сподели за „24 часа“ Теодора Георгиева, изпълнителен директор на АйСиДжиБи.

„Ние ползваме европейско финансиране и пари с държавна гаранция, което прави проекта IGB много по-различен от други важни енергийни инфраструктурни проекти в страната, като Балкански поток. Ние преминаваме през редовни независими одити от международни институции, спазваме стриктно много изисквания и тежки процедури. Това изглежда по-трудно и времеемко, но ни дава нужната сигурност, че всичко, което правим е прецизно и в пълно съответствие с най-добрите практики в нашата област“, отбелязва Георгиева.

Пълното интервю на български език може да видите тук: https://lnkd.in/g6v25sk

.

02/05/2021 От Linkedin

Нека Великден бъде благословен и спокоен за вас и вашите семейства!

В изпитанията, които продължават да предизвикват ежедневния ни начин на живот и простите радости от прекарването на времето с любимите ни хора, надеждата и вярата са основата на това, което ни държи заедно. Именно те ни дават сили да преодолеем всички предизвикателства и да продължим по пътя, който сме избрали.

Екипът на #ICGB ви пожелава хубави празници!

28/04/2021 От Linkedin

Линейната част на тръбопровода #IGB трябва да бъде завършена до края на 2021 г., съобщи изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева. Teodora Georgieva.  Тя говори за напредъка на строителните дейности на Междусистемната газова връзка Гърция-България #interconnector по време на годишната конференция за нефт и газ, организирана от Балканската и Черноморската петролна асоциация.

Половината от капацитета на интерконектора вече е резервиран на дългосрочна база и предвид геостратегическото му местоположение очакваме IGB да достигне пълния си потенциал от 5 млрд. куб. м / год., особено след като терминалът за втечнен природен газ  #LNG в Александруполис влезе в експлоатация, каза Георгиева по време на събитието. Според нея всички строителни дейности по тръбопровода #pipeline продължават въпреки предизвикателствата, свързани с COVID.

Вече са заварени над 130 км и са спуснати 75 км тръби, като траншеите и обратното засипване напредват по план. Изпълнителят на ПДС следва актуализирания графика по договора за завършване до края на 2021 г., отбеляза изпълнителният директор на ICGB. След това ще са необходими няколко месеца за влизане в експлоатация като независим оператор.

01/04/2021 От Linkedin

Всички строителни работи по проект #IGB ще приключат в края на декември 2021, според актуализирания договор между АйСиДжиБи и Изпълнителя на договора по ПДС - AVAX GROUP. Българският Министър председател и Министърът на енергетиката – Теменужка Петкова провериха напредъка на дейностите по изграждането на Междусистемната газова връзка #interconnector, изтъквайки международното значение на газопровода и готовността на правителството да помогне за ускоряване на работите по газопровода, въпреки забавянето, наложено от глобалната пандемия COVID-19.

Допълнителното споразумение към договора също предвижда стриктно спазване на краен срок за завършване на двете #HDD пресичания на трасето на газопровода. Сложното насочено сондиране ще приключи на 15 октомври 2021. Всички строителни работи продължават с пълна скорост и в същата финансова рамка, одобрена и договорена в основния договор. Премиерът Борисов изтъкна, че създадената  от газопровода #pipeline възможност за по-добра енергийна свързаност ще осигури на България достъп до природен газ от много източници, включително и от Южния газов коридор.

01/04/2021 От Linkedin

Това е важен и напрегнат период за Междусистемната газова връзка Гърция-България #interconnector, в който проектът бележи още един месец на значителен напредък. Близо 120 км линейни тръби са вече заварени и над 70км са вече спуснати в траншея, като изкопаването на траншеите и обратното засипване напредват с постоянна скорост.

Изпълнителят на договора за проектиране, доставка и строителство (ПДС) също стартира временните работи за най-сложната част от проекта IGB #IGB– пресичането на река Марица по метода на хоризонталното насочено сондиране (ХНС) #HDD. Приключени са вече строителни работи, доставките на тръбите, готови за автоматично заваряване #welding , безразрушителни тестове, специалната изолация, хидротестването, #construction изграждането на сондажните ями при вход и изход, както и сондажната площадка.

Същинските строителни работи по преминаване под леглото на реката са планирани за началото на лятото, в съответствие с одобрена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).  АйСиДжиБи АД и наетите от компанията изпълнители, работещи по газопровода  IGB #pipeline гарантират че целият процес се извършва по безопасен начин, щадящ местната дива природа.

05/03/2021 От Linkedin

ICGB получи първият голям транш от одобреното финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК). 28 499 999 евро бяха преведени на проектната компания с цел изпълнение на проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България след предварителна проверка за съответствие на тръжната процедура, свързана с производството и доставката на линейни тръби, и последващ преглед на документацията по изпълнението на съответния договор.

Поради стратегическото значение на газопровода IGB за диверсификацията на източниците и маршрутите на природен газ за целия регион на Югоизточна Европа, изпълнението на проекта е осигурено с безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване, средства от ОПИК, държавна гаранция от българска страна и акционерен капитал.

В края на 2020 г. беше одобрено и получено и първото междинно плащане по Европейската енергийна програма за възстановяване в размер на 6 400 480,56 евро.

27/01/2021 От Linkedin

Гръцкият Парламент (#Parliament) е ратифицирал споразумението за сътрудничество с България по отношение на проекта #IGB. Споразумението се фокусира върху взаимните ангажименти за изграждането на интерконектора (#interconnector) и за пренос на природен газ след приключване на проекта. Двете съседни държави вече се договориха относно данъчния статут на IGB и разпределението на печалбите. Газопроводът (#pipeline) ще свързва националните газопреносни системи на Гърция и България в пунктовете Комотини-Стара Загора. Проектът е от голямо значение за  диверсификацията на доставките и източниците на природен газ.

Научи повече

19/01/2021 От Linkedin

ICGB положи успешен старт на годината с усвояването на втория транш от #EIB финансирането в размер на 30 милиона евро. С навременното приключване на производството и доставките на тръби и продължаващия напредък на изпълнителя на Договора за проектиране, доставка и строителство (#EPC), проектната компания усвои втория транш от заема на Европейската инвестиционна банка. В същото време ICGB продължава да следва стриктно  екологичните и социални изисквания, определени от банката, и е преминал успешно първия екологичен (#environmental) и социален одит (#audit), изпълнен от външна компания - RSK, назначена за целта. Процесът беше финализиран наскоро и екипът на RSK потвърди, че проектната компания изпълнява и спазва необходимите мерки в ежедневните си дейности и оперативна работа. #ICGB се ангажира да завърши стратегическия газов интерконектор, спазвайки местните разпоредби и разпоредбите (#regulations) на ЕС с грижа за околната среда.

22/12/2020 От Linkedin

По традиция, зимният празничен сезон е изпълнен с топли пожелания, положителна енергия и надежди за идната година. Предизвикателствата на 2020, пред които се изправи целия свят засилиха нашите надежди и ни обединиха повече от всякога.

Глобалното разпространение на корона вируса (#coronavirus) промени нашето ежедневие, изправи пред риск нашите семейства, нашия бизнес и възможността ни да сме близо до хората около нас. В тези трудни времена, гледаме напред към по-добро и стабилно бъдеще, което ни доближава до нормалния живот и ежедневни дейности. През 2020 г. #ICGB успя да постигне забележителен напредък в изграждането (#construction) на газопровода IGB (#pipeline), като същевременно осигури безопасността на всички свои служители и партньори. Очакваме с нетърпение следващия етап от изпълнението на проекта IGB, който е от решаващо значение за газовата диверсификация (#diversification) на целия регион на ЮИЕ. Ние високо ценим цялата усърдна работа през тази година и сме благодарни за приноса на целия ICGB екип и подкрепата на нашите партньори и изпълнители. Пътят напред ще бъде динамичен, но всички участващи страни са готови за предизвикателството. ICGB пожелава на всички весели празници и здрава, успешна и щедра 2021 г.!

17/12/2020 От Linkedin

ICGB има още едно важно постижение (#milestone), в самия край на 2020 първото междинно плащане от безвъзмездното финансиране (#financing) от Европейската енергийна програма за възстановяване (EEPR) е одобрено от Европейската комисия. Успоредно с напредъка на строителството на газопровода IGB, проектната компания инициира процеса по оформяне на искането за възстановяване на направените допустими разходи по програмата #EEPR. След приключване на подробен одит ICGB заявява първото искане за изплащане. Следвайки правилата на Европейската енергийна програма за възстановяване и след преглед на представените документи, Европейската Комисия официално одобри междинното изплащане на 6.400.480,56 евро. Това е важен знак за постоянната подкрепа за проекта IGB, предоставена от ЕК, заедно с високата оценка за стриктното прилагане на процедурите от ICGB в ежедневната си дейност. Проектната компания инициира подобна процедура във връзка с искането за възстановяване на допустимите разходи по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Очаква се одита (#audit) да бъде финализиран до края на януари 2021 г. Екипът на ICGB е удовлетворен, че въпреки всички предизвикателства, пред които ни изправи 2020, IGB е на прав път и проектът непрекъснато напредва.

10/12/2020 От Linkedin

Производството и доставката на линейни тръби за газопровода #IGB ще бъде завършено в следващите няколко седмици, според графика и въпреки непредвидените пречки, поради глобалната пандемия (#pandemic) обяви Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB, по време на кръгла маса, организирана от Американското посолство в България, Булгартрансгаз ЕАД и Американската камара в България. Събитието беше проведено онлайн  с фокус върху потенциала на #LNG и бъдещето на енергийния сектор. Георгиева подчерта въздействието, което газопроводът IGB (#pipeline) ще окаже върху позицията на България на енергийната карта. „Тръбопроводът ще позволи на България да получава доставки на природен газ от повече от един източник, което неминуемо ще доведе до повишена сигурност на доставките и реална диверсификация (#diversification) на източниците на газ. Разработването на нови маршрути за внос автоматично увеличава конкуренцията, което е от голямо значение за крайните потребители, които ще могат да използват природен газ на конкурентни цени ”, отбеляза тя. Посланикът на САЩ в България Н. Пр. Херро Мустафа добави, че диверсификацията на източниците, либерализацията на пазара и прозрачността (#transparency) са основните фактори, които привличат търговци, производители и спедитори на природен газ. Тя благодари на Георгиева и екипа на #ICGB за непрекъснатите усилия за успешното завършване на проекта IGB.

21/11/2020 От Linkedin

Целите на ICGB за устойчивост (#sustainability) са заложени в нейната стратегия, ценности и цели. Проектната компания има различни програми и планове за справяне с екологичните, социалните и културните аспекти. За въвеждане на целите за устойчивост в ежедневните дейности на #ICGB и мотивацията на хората, компанията е разработила динамична система за управление на околната среда и социална отговорност (ESMS). Като доказателство за ангажиментите на ICGB и в съответствие с изискванията на Европейската инвестиционна банка, през седмица 42, системата ESMS беше изцяло проверена и одитирана от RSK Ltd. Въпреки, че системата #ESMS е твърде нова, одиторите регистрираха сериозните й постиженията за краткия период на действието й. Системата за управление ще бъде непрекъснато развивана съвместно с партньорите на ICGB AVAX S.A и CONSORTIUM "TIBEY", за да се постигнат целите на проекта да взаимодейства с околна среда (# environment) и общество (#society) с изключително уважение и грижа, демонстрирайки отговорността на ICGB за хората и планетата. Поради това ще бъдат проведени още 5 одита на трети страни по време на фазата строителство (#construction) и 4 по време на фазата на експлоатация, така че следете за повече информация.

19/11/2020 От Linkedin

Република България и Държавата Израел подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката (#energy). Двете страни ще проучат съвместно възможностите за доставка на природен газ от газови находища в Израел до България, следвайки стратегия за диверсификация (#diversification) на източниците и маршрутите на доставка. Интерконекторът (#interconnector) Гърция-България се развива в синергия с други големи енергийни проекти като терминала #LNG в Александруполис, Гърция и тръбопровода #EastMed. Той ще осигури пряка връзка с източници от Източното Средиземноморие, включително големи газови находища около Израел, до пазарите в Югоизточна и Централна Европа. Подобрявайки свързаността на регионалните системи за природен газ, #IGB значително ще улесни диверсификацията на източниците и маршрутите за енергийно снабдяване и сигурност, в съответствие със стратегията на ЕС.

Научи повече

16/11/2020 От Linkedin

Всички основни дейности по изграждането на интерконектора (#interconnector) Гърция-България продължават, въпреки трудните времена в световен мащаб. Близо 150 км от общия маршрут от 182 км са разчистени и подготвени за следващата строителна фаза. Произведени и доставени са общо 159 км тръбопровод. Днес министър-председателят на България Бойко Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и представители на #ICGB посетиха строителната площадка на проекта заедно с изпълнителния директор на AVAX - Антонис Мицалис. „Никой не вярваше, че IGB ще се случи. Сега диверсификацията (#diversification) вече е факт. Ние сме посветени на постигането на диверсификация на източниците на природен газ. Мечтата, която отдавна имахме за внос на азерски газ, скоро ще се сбъдне ”, каза премиерът Борисов. Той отбеляза, че са заварени над 72 км и вече се извършват дейности по спускане на тръбите в траншеята и засипване. Скоростта на автоматичното заваряване (#welding) е значително подобрена и екипите вече достигнаха до 50 заварки на ден. Според Премиера #IGB ще бъде от голяма полза не само за България, но и за Гърция и целия регион. Интерконекторът ще подобри енергийната свързаност в региона и е в синергия с други големи проекти като #TAP, #TANAP и терминала #LNG близо до Александруполис.

12/11/2020 От Linkedin

Газтрейд приветства още един акционер в проекта за развитие на терминал за втечнен природен газ (LNG) близо да град Александрополис. Гръцкият оператор на  система за пренос на природен газ - DESFA SA се присъединява към инициативата заедно с други ключови енергийни компании в региона, включително българският оператор на преносна система Булгартрансгаз, който придоби 20% дял по-рано тази година. Терминалът за втечнен природен газ (#LNG) ще предложи нови възможности за Югоизточния газов пазар и ще позволи алтернативни източници и маршрути на доставка на газ.

Терминалът е в синергия с големи енергийни инфраструктурни проекти като #TAP и #IGB, поради стратегическото си местоположение. Капацитетът за пренос на  Междусистемната газова връзка (#interconnector) Гърция-България ще осигури надежден маршрут за втечнения природен газ, което ще отвори нови възможности за износ в Югоизточна и Централна Европа, подобрявайки  диверсификацията (#diversification) и пазарната ликвидност на Балканите. DESFA и ICGB работят активно в тясно сътрудничество, за да постигнат тази цел. Освен това успешното завършване на гръцкия терминал ще засили способността на IGB да достигне пълния си капацитет, което ще допринесе пряко за подобрена конкуренция и сигурност на доставките на газ в целия регион.

08/10/2020 От Linkedin

#IGB напредва! Тази седмица екипите на заварчиците от DS-1 постигнаха невероятна скорост на автоматичното заваряване (#welding) стигайки 50 заварки на ден. Повече от 54 км от линейни тръби от трасето на интерконектора (#interconnector) Гърция-България са вече заварени и процесът продължава с постоянна скорост. Мерките за безопасност, съответствие и стриктен контрол на качеството гарантират, че всички заваръчни шевове са направени в съответствие с най-високите индустриални стандарти. Поздравления за всички ангажирани за тяхната упорита работа и отдаденост.

04/10/2020 От Linkedin

„Интерконекторът Гърция-България (#interconnector) и инсталирането на малки модулни реактори дават на България по-голяма енергийна независимост ", каза Франсис Фанън, помощник-секретар на САЩ, Бюрото за енергийни ресурси, който беше на официално посещение в България. В София той се срещна с Теодора Георгиева, изпълнителен директор на АйСиДжиБи (#ICGB). Фанън похвали Българското лидерство и напредъка в изграждането (#construction) на Междусистемната газова връзка с Гърция, подчертавайки значението на успешното изпълнение на проекта и неговата роля за превръщането на България в регионален газов хъб. Помощник-секретар Фанън насърчи усилията и ангажираността на България с проекта на най-високо ниво. "Въпреки постоянните предизвикателства, България демонстрира стабилен напредък (#progress). Проектът има значителна подкрепа, тъй като е от жизненоважно стратегическо значение за региона", каза той, поздравявайки ICGB за усилията им да наваксат закъснението от няколко месеца.

Георгиева увери американската делегация, че строителните работи се извършват под строг контрол: "Екипът полага големи усилия за постигане на стабилно и безпроблемно изпълнение на проекта, който е истинска кауза за България, региона и за мен самата", добави тя.
02/10/2020 От Linkedin

„Проектът #IGB е от огромно значение за региона и е приоритет на  правителствата на Гърция и България. Неговата реализация ще гарантира диверсификацията (#diversification) на източниците на природен газ за двете страни и ще увеличи сигурността на доставките“, заяви Костас Караянакос – доктор на науките, изпълнителен директор на АйСиДжиБи, по време на визитата на американските дипломати - Държавния секретар Майк Помпео и Франсис Р. Фанън, Помощник държавен секретар на САЩ за енергийните ресурси) и гръцкият Заместник министър на икономическата дипломация и прозрачност – Константинос Франгоянис на строителната площадка при Комотини.

Караянакос представи напредъка на проекта, въпреки предизвикателствата на пандемията и изрази благодарност към целия екип за усърдната им работа и отдаденост.

29/09/2020 От Linkedin

„Има значителен напредък в строителството на междусистемната връзка Гърция-България (#interconnector). 125 км е разчистената полоса, а 75 км тръби са разнесени по трасето на газопровода, както 40 км са заварените тръби“, съобщи Теодора Георгиева, изпълнителен директор на АйСиДжиБи (ICGB) в интервю за Капитал, добавяйки, че сега е осигурено и допълнително оборудване за автоматично заваряване и вече е подобрена скоростта на заваръчните дейности.

„Пандемията COVID-19 с наложените рестрикции за пътуване и затруднени доставки на материали и оборудване принудиха Изпълнителя на договора за строителство да поиска удължаване на срока за приключване на обекта, но искането му все още не е верифицирано от #ICGB. Ще изискаме първо по-добра организация на различните дейности и максимално оптимизиране на крайните срокове, като вярваме че ще получим за това подкрепата на правителствата на Гърция и България. Проектът IGB е от особено значение за целия регион и приоритет, който надхвърля националното ниво“, казва Георгиева. Половината от капацитета на газопровода е вече резервиран. В допълнение на Азерския газ  (Azeri #gas) има резервиран капацитет от акционерите DEPA и Edison, както и от Булгаргаз, който е резервирал 500 млн. кубични метра на година през бъдещия терминал близо до Александрополис.

Научи повече

23/09/2020 От Linkedin

Теодора Георгиева – изпълнителен директор на АйСиДжиБи АД обяви, че Междусистемната газова връзка Гърция-България цели да стартира търговска дейност в 2021г. Проектът  #IGB е създаден да осигури сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в България. Тръбопроводът ще позволи достъп до природен газ от Азербайджан през южния газов коридор (включително Трансадриатическия газопровод) и до терминала за втечнен газ в Александропулис. „Linden Energy, DEPA, Edison и SOCAR са резервирали капацитет в интерконектора (# interconnector) като всички те са напълно нови търговци на българския газов пазар и навлизат за първи път в България. Това е огромно постижение за страната ни в енергийния сектор“, заявява Теодора Георгиева за ICIS, в интервю с Лука Димитров.

Научи повече

Обратно в началото