Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB въвежда нов управленски модел като независим преносен оператор на природен газ

15/08/2022 От пресата

Компанията, която ще експлоатира търговски газовия интерконектор с Гърция, въвежда двустепенен модел на управление – ключово изискване за влизане в сила на сертификацията от националните енергийни регулатори.

Виж още

Всички основни дейности по изграждане на газовата връзка с Гърция са приключени

11/08/2022 От пресата

Изпълняват се довършителни дейности, които ще бъдат обособени в етапи спрямо приоритета им за старт на експлоатация на съоръжението; гръцката строителна фирма AVAX е подала към ICGB края на август като срок за финализиране на дейностите от етап 1.

Виж още

ICGB с лиценз за пренос на природен газ за територията на Гърция

25/07/2022 От пресата

Проектната компания получи лиценз за независима система за природен газ (INGS) за 50 г. на територията на Гърция, подобно разрешително вече е придобито за територията на България за срок от 35 г.

Виж още

ICGB получи окончателното съвместно решение за сертифициране като независим преносен оператор

15/07/2022 От пресата

Решението бе връчено от националните енергийни регулатори на България и Гърция по време на официална церемония в София; Европейската комисия приветства проекта IGB

Виж още

Завърши строителната фаза на интерконектора Гърция-България

08/07/2022 От пресата

Изпълнителните директори на ICGB обявиха заедно края на строителните дейности, очаква се подкрепа за ограничаване на административните срокове за скорошно въвеждане в търговска експлоатация

Виж още

Приключиха успешно първите технически дейности, свързани със запълването на газопровода IGB

23/06/2022 От пресата

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва активно и от средата на месец юни по 182-километровото трасе текат изпитания с тестови количества природен газ. Тестовите обеми към момента са 3 700 000 куб. м.

Виж още

КЕВР и РАЕ с проекторешение за сертифициране на ICGB като независим преносен оператор

26/05/2022 От пресата

ICGB напредва в процедурата по сертифицирането си като независим преносен оператор, след като националните енергийни регулатори на Гърция и България приеха проект на съвместно решение за сертифициране на проектната компания, отговаряща за развитието на интерконектора.

Виж още

Изпитанията на газоизмервателната станция на IGB при Стара Загора завършиха успешно

16/05/2022 От пресата

Съоръжението е успешно тествано, изпълнени са пневматичните изпитания за якост и плътност; на българска територия газопроводът IGB вече е свързан успешно с националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“.

Виж още

149.8 млн. евро са усвоени за изграждането на интерконектора с Гърция до момента

05/05/2022 От пресата

Проектът на обща стойност 240 млн. евро се изпълнява със средства от акционерите, от ОПИК, ЕЕПВ и чрез заем от ЕИБ.

Виж още

Всички кранове за интерконектора с Гърция са доставени, крановите възли се изпълняват с ускорени темпове

15/03/2022 От пресата

Междуведомствена група вече работи по варианти за съкращаване на административните срокове за необходимите процедури по въвеждане на газопровода в експлоатация.

Виж още

ICGB подаде заявление за сертифициране като независим преносен оператор

22/02/2022 От пресата

Процедурата по сертифициране като независим преносен оператор е една от ключовите административни стъпки, които предшестват въвеждането на газопровода в търговска експлоатация.

Виж още

Приключиха хидротестовете на 2/3 от трасето на интерконектора Гърция-България

07/02/2022 От пресата

Над 80% от строителните дейности по реализацията на проекта са изпълнени, всички пресичания на трасето с вече съществуващата инфраструктура са готови.

Виж още

LNG терминалът при Александруполис ще увеличи капацитета на IGB след старт на търговската експлоатация

01/02/2022 От пресата

Проектът за изграждането на офшорно плаващо, складиращо и регазифициращо звено (FSRU) и 28-километров газопровод в Гърция се допълва стратегически с интерконектора IGB и ще спомогне за увеличаване на капацитета му до 5 милиарда м3/год.

Виж още

ICGB ще продава свободния капацитет на интерконектора с Гърция чрез платформата PRISMA

25/01/2022 От пресата

ICGB подписа договор с PRISMA European Capacity Platform GmbH - водеща европейска търговска платформа за предлагане на капацитет, отбелязвайки ключов етап в подготовката за пускането на газопровода в търговска експлоатация.

Виж още

След проверка ЕИБ отпусна и третия финансов транш за интерконектора с Гърция

09/12/2021 От пресата

Проектната компания ICGB премина успешно и поредния независим одит за екосъобразност на всички дейности по реализацията на газопровода IGB.

Виж още

Финансирането за газовата връзка между България и Гърция е осигурено чак през 2019 г.

08/11/2021 От пресата

Финансирането на проекта в пълнота стана през 2019 г., когато за първи път можехме да активираме строителство. Тогава се подписаха всички ключови документи, включително договор с Европейска инвестиционна банка, договор между БЕХ и проектната компания.

Виж още

ICGB с лиценз за пренос на природен газ за територията на България

04/11/2021 От пресата

Проектната компания получи лиценз за пренос за 35 г. на територията на страната, очаква се подобно разрешително и за територията на Гърция за срок от 50 г.

Виж още

Стартира тестване на инфраструктурата по трасето на интерконектора с Гърция

01/11/2021 От пресата

Проектната компания премина успешно поредния независим одит след проверки на терен; строителните дейности продължават с добри темпове.

Виж още

Позиция на „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД

14/09/2021 Съобщения

във връзка с изявления относно проектната компания в рамките на заседание на Временната комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години

Виж още

Интерконекторът с Гърция успешно пресече язовир „Студен кладенец“

10/09/2021 От пресата

Второто хоризонтално насочено сондиране по проекта IGB вече е сред първите пет най-дълги сондажи с този диаметър, изпълнени до момента в ЕС

Виж още

Изграждането на интерконектора с Гърция напредва без нито едно констатирано нарушение след редица регионални проверки

31/08/2021 От пресата

Строежът на междусистемната газова връзка подлежи на системен контрол от национални и чуждестранни институции и независими одитори, което гарантира качествено изпълнение на всички дейности и процеси

Виж още

Интерконекторът с Гърция успешно пресече коритото на р. Марица

09/07/2021 От пресата

Проектът бе представен като ключова част от възможностите за енергиен преход на България към екологични и устойчиви решения по време на кръгла маса в рамките на инициативата „Три морета“

Виж още

Позиция на проектната компания “Ай Си Джи Би” АД

08/07/2021 От пресата

Във връзка с публикация на сайта 24rodopi.bg със заглавие “Румен Петков алармира: 100 млн. евро изчезнали от газовата връзка, Кърджали ще плаща най-високата цена за газ! (видео)”.

Виж още

100 км от газовата връзка с Гърция са напълно готови

23/06/2021 От пресата

Интерконекторът е от особено значение за сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ и не можем да си позволим компромиси с договорените срокове, заявиха двамата изпълнителни директори на ICGB.

Виж още

Становище на проектната компания “Ай Си Джи Би” АД

18/06/2021 Съобщения

По повод информация в медиите за постъпил сигнал към Министерство на вътрешните работи на Република България във връзка с изграждането на интерконектора Гърция-България и иницииране на проверка.

Виж още

Интерконекторът с Гърция осигурява достъп до природен газ на редица общини

18/06/2021 От пресата

Проектната компания е готова да си сътрудничи с всички заинтересовани газоразпределителни дружества и индустриални клиенти, което ще позволи на бизнеса и домакинствата да се възползват от природен газ на конкурентни цени.

Виж още

Министърът на енергетиката Андрей Живков провери на място напредъка по изграждането на интерконектора с Гърция

04/06/2021 От пресата

Всички строителни дейности напредват с добри темпове, изграждането се очаква да приключи в договорения срок до края на 2021 г.

Виж още

Изграждането на интерконектора с Гърция напредва по договор, строителството ще завърши в края на 2021 г.

27/05/2021 От пресата

Основните дейности по строителство на газопровода се изпълняват с добри темпове, над 90 км от целия маршрут на IGB вече са напълно готови.

Виж още

Основни дейности и изпълнение на Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB)

27/04/2021 От пресата

Статус - Проектът е в процес на изпълнение, приключени са всички подготвителни дейности, обектът е възложен за строителство, тече фактическо изпълнение.

Виж още

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

30/03/2021 Съобщения

„Ай СИ Джи Би“ АД, СЪОБЩАВА на засегнатото население, за планирана промяна в инвестиционно предложение за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

Виж още

Напредъкът по реализацията на интерконектора с Гърция беше обсъден по време на 7-та годишна министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор

11/02/2021 От пресата

Изпълнението на проекта по изграждане на интерконектора между Гърция и България беше обсъдено по време на ежегодната министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор.

Виж още

Производството и доставките на линейни тръби за газовата връзка с Гърция приключват до края на месеца

10/12/2020 От пресата

Производството и доставката на линейни тръби за изграждането на интерконектора с Гърция ще бъдат завършени в рамките на месец декември по график и въпреки неочакваните предизвикателства, които глобалната пандемия създава, съобщи Теодора Георгиева, изпълнителен директор на проектната компания ICGB.

Виж още

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

30/10/2020 Съобщения

„Ай СИ Джи Би“ АД, СЪОБЩАВА на засегнатото население, за планирана промяна в инвестиционно предложение за изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция – България.

Виж още

ICGB усвои първите 30 млн. евро по заема от ЕИБ за реализацията на газовия интерконектор с Гърция

26/08/2020 От пресата

Проектната компания ICGB, която отговаря за изпълнението на газовия интерконектор Гърция-България, успешно усвои първия транш от заемното финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Общата стойност на финансирането от ЕИБ за целите на проекта възлиза на 110 млн. евро, които са обезпечени с гаранция от страна на българската държава.

Виж още

Всички основни дейности по реализацията на интерконектора с Гърция напредват на територията и на двете държави

17/07/2020 От пресата

Изпълнителните директори на ICGB провериха на терен напредъка по строителните дейности на интерконектора Гърция – България и проведоха оперативна среща с изпълнителя по договора за строителство.

Виж още

Българският парламент одобри режима на данъчно облагане на интерконектора с Гърция за срок от 25 години

03/07/2020 От пресата

Комисията по енергетика към Народното събрание одобри Законопроекта за ратификация на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция България (газопроводът IGB).

Виж още

Над 70 км тръби за газовата връзка с Гърция са доставени

15/05/2020 От пресата

Над 70 км от тръбите, предназначени за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България вече са доставени на територията на двете държави, като се работи активно по разчистване на полосата и полагане на тръбите на терен. Подготвените за заваряване тръби по трасето на българска територия вече са 7 км. От началото на месец май дейностите по заваряване на тръбите също напредват. Към момента има изпълнени 50 бр. ръчни заварки, предстои начало и на автоматичните заварки. Вече е стартирал и безразрушителният контрол на изпълнените заваръчни съединения.

Виж още

ICGB финализира процедурата за избор на водещ застраховател за газовия интерконектор с Гърция

30/04/2020 От пресата

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД успешно финализира обществената поръчка за избор на водещ застраховател за проекта „Междусистемна газова връзка Гърция – България“. Базираната във Великобритания компания AIG UK е избрана за изпълнител след провеждането на процедура на два етапа.

Виж още

ICGB въвежда мерки за безопасност на служителите си с оглед на разпространението на COVID-19

25/03/2020 От пресата

Във връзка с разпространението на COVID-19 „Ай Си Джи Би“ АД въвежда допълнителни мерки с цел минимизиране на риска за своите служители в синхрон с инструкциите на СЗО и отговорните институции. Проектната компания въвежда допълнителни мерки, с които да осигури безопасността на служителите си.

Виж още

47 км тръби за газовата връзка с Гърция са произведени

05/02/2020 От пресата

Гръцката компания Corinth Pipeworks вече е готова с производството на 47 км тръби за трасето на газовия интерконектор Гърция - България. Първата партида се състои от тръби с диаметър 32 инча с външно трислойно полиетиленово покритие. По график доставката й е планирана за първата седмица на февруари, като тръбите ще бъдат транспортирани до бази за съхранение по трасето на IGB както в Гърция, така и в България. Благодарение на отличното сътрудничество на всички заинтересовани страни, строителните работи напредват и проектът се движи по график.

Виж още

Реализацията на LNG терминала край Александруполис ще допринесе за запълване капацитета на IGB

20/01/2020 От пресата

Успешната реализация на проекта за терминал за втечнен природен газ край гръцкия град Александруполис е от особено значение за проекта IGB, тъй като ще създаде повече възможности за пренос на газ през интерконектора Гърция-България. Двата енергийни проекта се развиват в пълна синергия, като разчитат на активната подкрепа на България и Гърция.

Виж още

ICGB поднови участието си в Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор заедно с компании от 3 държави

13/12/2019 От пресата

Представители на газовите компании „Булгартрансгаз“  ЕАД (България), ICGB AD (България), DESFA S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и  SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния) положиха подписи за подновяване на Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор. Срещата се състоя в Брюксел, като Меморандумът бе подписан в присъствието на директора на Главна дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия Клаус-Дитер Борхард. Той изрази подкрепата си за енергийна свързаност в региона и развиване на възможностите за енергийни доставки чрез нови инициативи.

Виж още

ВАС окончателно отхвърли жалбата срещу ICGB за процедурата за производство и доставка на тръби за газовата връзка с Гърция

14/11/2019 От пресата

Решението на съда потвърждава законосъобразността на проведената процедура по избор на изпълнител за една от ключовите обществени поръчки за изграждането на интерконектора Гърция-България.

Виж още

Газовият интерконектор между Гърция и България на крачка от сертифициране като независим газопреносен оператор

11/10/2019 От пресата

Националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България излязоха със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за интерконектор Гърция-България. С това проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД  финализира успешно следващата стъпка от процеса към сертифициране като независим газопреносен оператор.

Виж още

ICGB подписа ключови споразумения, необходими за пълна мобилизация по строителството на газовия интерконектор Гърция-България

10/10/2019 От пресата

Днес по време на официална церемония в присъствието на министрите на енергетиката на Гърция и България бяха подписани редица важни споразумения и договори по проекта IGB, които уреждат финансирането и потвърждават бизнес модела на проекта. Тяхното успешно финализиране е предпоставка за пълната мобилизация за строителство на газовия интерконектор.

Виж още

IGB получи окончателно разрешително за старт на строителство на гръцка територия

22/07/2019 От пресата

Гръцкият регулаторен орган за енергетика (РАЕ) издаде Решение № 671/2019, с което „Ай Си Джи Би“ АД получава лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS). Лицензът, издаден на 27 юни 2019 г. и официално получен на 18 юли 2019 г. касае гръцката отсечка на газовия интерконектор с Гърция (проект IGB). Лицензът се издава за срок от петдесет (50) години и изтича на 27/06/2069.

Виж още

Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" се удължава до 31 юли 2019

19/07/2019 От пресата

Крайният срок за подаване на заявления за участие за обществената поръчка „Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" се удължава с една седмица до 31 юли 2019 г., поради проявен интерес и получени искания за удължаване на срока от потенциални кандидати. Удължаването на срока няма да се отрази на графика на строителство, тъй като основните рискове ще бъдат покрити от строителя.

Виж още

ICGB удължава крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие за избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България"

10/07/2019 От пресата

„Ай Си Джи Би“ АД обявява удължаване на срока за подаване на заявления за участие за обществената поръчка „Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" до 24 юли 2019 г.  Удължаването се налага за да може Възложителят надлежно да публикува отговори на постъпили искания за разяснения в предвидения от ЗОП срок.

Виж още

ICGB обяви процедура за избор на водещ застраховател за газовия интерконектор с Гърция

19/06/2019 От пресата

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД обяви обществена поръчка за избор на водещ застраховател за проекта „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

Водещият застраховател ще трябва да осигури покритие за всички рискове (CAR застраховка).

Виж още

Изпълнителните директори на ICGB положиха първата копка на газовия интерконектор с Гърция

22/05/2019 От пресата
Изпълнителните директори на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД дадоха старт на строителните дейности за междусистемната газова връзка Гърция – България. По време на официална церемония близо до границата с Гърция Теодора Георгиева и Константинос Караянакос положиха първата копка на проекта IGB в присъствието на официални лица от България, Гърция и Азербайджан. Знаковото събитие бе уважено от министър-председателя на България Бойко Борисов, министър-председателя на Гърция Алексис Ципрас, министрите на енергетиката на двете държави, първия заместник министър-председател на Азербайджан и високопоставени представители от Европейската комисия (EК) и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Виж още

Становище на проектната компания ICGB във връзка с постъпила жалба от Топливо-2 ЕООД

22/05/2019 От пресата
Във връзка с постъпила жалба от компания Топливо 2 ЕООД срещу решението за избор на изпълнител за доставка на тръби, Проектната компания ICGB счита, че Решението на възложителя е добре мотивирано и са налице достатъчно основания, както за избора на Коринт Пайпуъркс Пайп Индъстри С.A. за изпълнител на обществената поръчка, така и за отстраняването на Топливо 2 ЕООД от участие

Виж още

ICGB приключи процедурата за възлагане на проектиране, доставка и строителство на интерконектора с Гърция

14/05/2019 От пресата

Обявен е изпълнителят за най-важната обществена поръчка за започване на строителството на проекта IGB; договорът ще е на стойност 144 850 000 евро

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД приключи успешно процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България.

Виж още

Избран е изпълнителят на обществената поръчка за производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България

11/05/2019 От пресата

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД финализира ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България.

Виж още

ICGB избра изпълнител на обществената поръчка за строителен надзор за газовата връзка с Гърция

24/04/2019 От пресата

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ финализира обществената поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти бяха подадени общо три оферти на участници, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 000 лева без ДДС.

Виж още

ICGB отвори публично ценовите предложения на участниците в търга за строителство на газовата връзка с Гърция

23/04/2019 От пресата

Днес в офиса на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД  се проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите предложения на участниците, подали оферти за втората фаза на ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“. Прогнозната стойност на поръчката е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от започване на дейностите.

Виж още

Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 млн. евро за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България

03/04/2019 От пресата

На 2 април 2019 г. Европейската комисия (ЕК) официално одобри отпускането на 33 млн. евро от бюджета на ЕС за изграждането на интерконектора Гърция-България.

Виж още

ICGB отвори публично офертите в търга за строителство на интерконектора Гърция - България

02/04/2019 От пресата

Днес в офиса на проектната компания “Ай Си Джи Би“ АД се проведе публично заседание за отваряне на офертите, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Виж още

Проектът IGB ще промени облика на енергийния пазар

21/03/2019 От пресата

Взаимоотношенията между България и Азербайджан са базирани на стратегическо партньорство в сферата на енергетиката. Ключово в проекта IGB е т. нар. „Южен газов коридор“, който осигурява 1 млрд. кубически метра газ. Така нашият проект, който свързва Гърция и България, става част от Южен газов коридор. Това коментира Теодора Георгиева, изпълнителен директор на проектната компания ICGB, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Николай Кръстев.

Виж още

ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

15/03/2019 Съобщения

Изборът на Инженер-консултант е една от топ трите ключови процедури за реализацията на проекта; Обединение с българско и чуждестранно участие ще отговаря за контрола и реализацията на газопровода IGB.

Проектната компания ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. След провеждане на открита процедура комисията, сформирана от възложителя, излъчи консорциум „ТИБЕИ“ за изпълнител на проекта.

Виж още

ICGB бележи напредък в процедурата по сертифициране като независим газопреносен оператор

22/02/2019 Съобщения

На 19.02.2019 г. „Ай Си Джи Би“АД  финализира успешно следващaта стъпка от процеса към сертифициране като независим газопреносен оператор. Повече от четири месеца преди крайният срок проектната компания подаде към регулаторите на България и Гърция Мрежови кодекс за газопровода IGB.

Виж още

Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева представи напредъка по проекта за газова връзка с Гърция пред държавите от Консултативния съвет за Южния газов коридор

20/02/2019 Съобщения

Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева представи напредъка по проекта за газова връзка с Гърция пред участниците в петата министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор, която се проведе в столицата на Азербайджан Баку. Георгиева беше част от българската делегация, водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Участници в срещата бяха представители на високо равнище от страните членки на Консултативния съвет за Южния газов коридор, представители от държави, участващи като акционери в енергийните проекти, както и делегати от международни финансови институции.

Виж още

IGB is of geostrategic importance for diversification of gas supplies, says Bulgaria

20/02/2019 Съобщения

The Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) is of geostrategic importance for diversification of supplies for Bulgaria, Macedonia and the region of Southeastern and Central Europe, Trend reports citing the Draft of Bulgaria’s Integrated Energy and Climate Plan for the Period from 2021 to 2030 issued by the country’s energy ministry.

Виж още

ICGB кани петима кандидати за втора фаза на процедурата за проектиране, доставки и строителство на газовата връзка с Гърция

14/02/2019 Съобщения

Вчера, 13.02.2019 г., проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД изпрати покани до кандидатите, преминали предварителен подбор за подаване на оферти в процедурата за избор на изпълнител за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България.

Виж още

Газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строеж на гръцка територия

13/02/2019 Съобщения

С Решение ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/11425/289 от 7 февруари гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос Статакис предостави на междусистемната газова връзка Гърция-България Инсталационно разрешение за започване на строителство на територията на Република Гърция.

Виж още

ICGB подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

21/12/2018 Съобщения

На 21.12.2018 г. между проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер на 39 милиона евро..

Виж още

Трима кандидати с интерес в процедурата за строителен надзор

28/11/2018 Съобщения

На 27.11.2018г. бяха отворени офертите на участниците в процедурата за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти постъпиха предложения от „ЕСМ“ ЕООД, ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" и ДЗЗД "ГАЗ ЕКСПЕРТ 2018".

Виж още

Европейската комисия одобрява държавна помощ за междусистемната газова връзка между Гърция и България (IGB)

08/11/2018 Съобщения

Европейската комисия заключи, че плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и експлоатация на междусистемна връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Проектът ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията.

Виж още

„Ай Си Джи Би“ АД стартира пазарно проучване за избор на застрахователен брокер

09/10/2018 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД уведомява всички потенциални кандидати, че стартира пазарно проучване за избор на застрахователен брокер за внедряване на застрахователна програма и други застрахователни политики за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

Виж още

ICGB стартира последната ключова процедура за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор над изграждането на газовата връзка с Гърция

08/10/2018 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на междусистемна газова връзка Гърция-България“.

Виж още

Министерският съвет одобри позицията на България за водене на преговори и подготовка на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно данъчното третиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB)

12/09/2018 Съобщения

Министерският съвет одобри днес позицията на Република България, съобразно която министърът на енергетиката ще проведе, съгласувано с компетентните органи на България, преговори с правителството на Република Гърция за подготовка и подписване на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно данъчното третиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB).

Виж още

Българското правителство одобри вчера в Министерски съвет изменението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 като по този начин заявява позицията на страната и изпраща за одобрение на ЕК

12/09/2018 Съобщения

Правителството прие Решение за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като основа за водене на преговори с Европейската комисия.

Виж още

11 са подадените заявления за участие в първа фаза на ограничената процедура за избор на строител на газовата връзка с Гърция

11/09/2018 Съобщения

Днес в офиса на проектната компания ICGB се състоя публично отваряне на заявления за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“. Единадесет заявления от български и чуждестранни компании са постъпили в предвидения срок.

Виж още

12 участници с интерес към избора на инженер-консултант за газовата връзка Гърция - България

10/09/2018 Съобщения

Дванадесет фирми и обединения подадоха оферти за участие в откритата процедура за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната връзка Гърция – България. Офертите бяха отворени публично днес в офиса на проектната компания ICGB.

Виж още

Газовата връзка Гърция-България получи освобождаване от изискванията за достъп на трети страни

16/08/2018 Съобщения

След решението на Европейската комисия относно освобождаването на Междусистемна връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост, на 8 август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България приеха съвместно Окончателно Решение за освобождаване на IGB.

Виж още

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“

08/08/2018 Съобщения

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ и удължава срока за подаване на оферти.

Виж още

ICGB възложи на Националния археологически институт обществената поръчка за извършване на археологически проучвания на археологически обекти по трасето на газопровода с Гърция

08/08/2018 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД обяви с решение на изпълнителните директори на дружеството Националния археологически институт с музей при БАН за изпълнител на обществена поръчка за извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на междусистемната газова връзка Гърция-България. Договорът за възлагане на обществената поръчка е подписан на 6 август.

Виж още

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и строителство на Междусистемна газова връзка Гърция – България

07/08/2018 Съобщения

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните кандидати в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и строителство  на Междусистемна газова връзка Гърция – България, че на 06.08.2018 г. е изпратено Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация, с което се възобновява процедура и се удължава срока за подаване на заявления за участие.

Виж още

Премиерите на България и Гърция подписаха политическа декларация за изграждане на интерконектора между двете страни

03/07/2018 Съобщения

В присъствието на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер премиерите на Република България г-н Бойко Борисов и на Република Гърция г-н Алексис Ципрас декларираха политическата подкрепа на двете страни за завършване на проекта за интерконектор Гърция-България. Декларацията бе подписана по време на заседание на Европейския съвет в Брюксел.

Виж още

ICGB подписа ключови споразумения за стартиране на инвестиции и дейности по изграждане на Междусистемната газова връзка Гърция-България по време на петата среща на CESEC

29/06/2018 Съобщения

Проектната компания ще бъде включена като допустим бенефициент за финансиране от Европейските структурни фондове (ЕСИФ) за България по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Виж още

Процедурата за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България“ е временно спряна поради подадени жалби

22/06/2018 Съобщения

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в ограничената процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България“, че поради подадени жалби в Комисия за защита на конкуренцията срещу разяснения на Възложителя, процедурата е временно спряна.

Виж още

Процедурата за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция - България е временно спряна поради подадена жалба

22/06/2018 Съобщения

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че на дата 22.05.2018г. в Комисия за защита на конкуренцията е постъпила жалба с входящ №1089/22.05.2018г. г. срещу разяснение на Възложителя, публикувано на 14.05.2018 г.

Виж още

ICGB обявява обществена поръчка за археологически проучвания по трасето на газовата връзка с Гърция

21/05/2018 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“.

Виж още

Десет фирми подадоха заявления за производство и доставка на тръби за интерконектора Гърция–България

16/03/2018 Съобщения

Десет фирми подадоха заявления за участие в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България. Заявленията бяха отворени публично днес, като началото на церемонията дадоха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителните директори на БЕХ ЕАД Петьо Иванов и на "АйСиДжиБи" АД Теодора Георгиева.

Виж още

ICGB удължава срока за подаване на заявления за участие в процедурата за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България“ до 15 март 2018 г.

09/03/2018 Съобщения

С решение от 7 март 2018 „Ай Си Джи Би“ АД възобновява процедурата за провеждане на обществената поръчка с предмет “Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България”, като решението беше изпратено за публикуване в РОП и в Официален вестник на ЕС. С решението се удължава срока за подаване на Заявления за участие до 15 март 2018 г., 17.30 ч.

Обратно в началото

Елио Руджери, председател на Съвета на директорите на ICGB, подаде оставка

01/02/2018 Съобщения

ICGB съобщава, че Elio Ruggeri е подал оставка от поста си на председател на Съвета на директорите на компанията; изразява най-голямото си признание за приноса на Елио за развитието на проекта и му пожелава всичко най-добро в бъдещите му професионални предизвикателства.

Виж още

ICGB удължава срока за подаване на оферти за процедурата за избор на инженер-консултант за интерконектора Гърция-България до 13 февруари 2018

18/01/2018 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД съобщава, че на 11 януари 2018г. председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да образува производство по жалбите, подадени от българските дружества „Вини България“ АД и „Некст Инвест“ ЕООД срещу обществената поръчка за избор на инженер-консултант.

Виж още

Процедурата за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция - България е временно спряна поради подадени жалби

11/01/2018 Съобщения

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че поради независещи от нея обстоятелства се налага временно спиране на действията по процедурата. Причината за спирането са постъпили жалби против Решение № Р-05-COR от 12.12.2017 г., с което е одобрено обявление за изменение или допълнителна информация, както и жалба срещу разяснения, публикувани на 12.12.2017 г. на Профила на купувача, предоставени от възложителя по въпроси, постъпили от лица, желаещи да участват в процедурата.

Виж още

ICGB удължава крайния срок за кандидатстване по обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на интерконектора Гърция-България

13/12/2017 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД обявява удължаване на срока за подаване на оферти за обществената поръчка „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ до 15 януари 2018 г. Първоначално обявеният краен срок - 19 декември 2017 г., бе съобразен със законоустановения минимален срок от 35 дни съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Виж още

ICGB стартира обществена поръчка за избор на доставчик на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка Гърция – България

08/12/2017 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с номинален диаметър DN800 / 32”.

Предмет на обявената обществена поръчка е доставката на линейни тръби. В предмета и обхвата на доставката са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на процедурата за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство (ИДС), която предстои да бъде обявена в началото на 2018 г.

Виж още

Стартира обществена поръчка за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция-България

10/11/2017 Съобщения

„АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД навлиза в ключова фаза от развитието си като стартира процедурите за възлагане на обществени поръчки, необходими за начало на строителството през 2018 г.

На 08.11.2017г. „Ай Си Джи Би” АД изпрати за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП) решение и обявление за обществена поръчка с наименование: „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“. Предвид стойността на обществената поръчка, процедурата е обявена и в Официален вестник на ЕС.

Виж още

ICGB получи разрешение за строеж на територията на България

04/10/2017 Съобщения

На 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали.

Виж още

ICGB обявява старта на няколко обществени поръчки до края на годината и отчита финализирането на ключови стъпки през първата половина на 2017 г.

12/09/2017 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД отчита постоянен и последователен прогрес в дейностите по реализацията на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. За първата половина на 2017 г. компанията финализира няколко ключови стъпки.

Виж още

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г на Министерския съвет., за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

21/08/2017 Съобщения

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект:„Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила. Размерът на дължимите парични обезщетения е определен с Решението за отчуждаване, публикувано на официалната интернет страница на Министерския съвет, на следния линк: http://pris.government.bg/prin/search_results.aspx. Разпределението на обезщетението между собствениците е налично в банката, в която са преведени средствата – банка „ДСК“ ЕАД.

Виж още

Газови компании от България, Гърция, Румъния и Унгария подписаха меморандум във връзка с Вертикалния газов коридор

19/07/2017 От пресата

Меморандум за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор бе подписан от представители на газовите компании - „Булгартрансгаз“ ЕАД (България), ICGB AD (България), DESFA S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния). Документът бе подписан по време на провелата се днес съвместна среща в Букурещ, Румъния. Припомняме, че през месец септември 2016-та година енергийните министерства на България, Гърция, Румъния и Унгария подписаха меморандум за реализацията на Вертикалния газов коридор в рамките на заседание на Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC).

Виж още

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г. на Министерския съвет, за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

19/07/2017 Съобщения

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила. Размерът на дължимите парични обезщетения е определен с Решението за отчуждаване, публикувано на официалната интернет страница на Министерския съвет, на следния линк: http://pris.government.bg/prin/search_results.aspx. Разпределението на обезщетението между собствениците е налично в банката, в която са преведени средствата – банка „ДСК“ ЕАД.

Виж още

ICGB AD exec: Southern Gas Corridor key for promoting IGB project (exclusive)

27/02/2017 От пресата

Baku, Azerbaijan, Feb.27
By Leman Zeynalova – Trend:

The Southern Gas Corridor project plays a key role in promoting the implementation of the Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) project, Teodora Georgieva, executive officer at ICGB AD joint venture company, said in an exclusive interview with Trend.

She pointed out that these two projects are interrelated, adding that IGB is a key project for diversification of sources and routes for Bulgaria.

Виж още

Пет обвързващи оферти бяха подадени в обвързващата фаза на пазарния тест на газопровода Гърция-България

2/12/2016 Съобщения

Пет обвързващи оферти бяха получени на дългосрочна база на завършилата на 30 ноември 2016 г. обвързваща фаза на пазарния тест на газопровода Гърция-България. Това обяви компанията „Ай Си Джи Би“ АД, която отговаря за реализирането на проекта. Обявеният капацитет в рамките на втората фаза на пазарния тест възлиза на 2.7 млрд. куб. м., от него са резервирани 1.57 млрд. куб. м. Съгласно процедурата, пазарният тест ще приключи с подписването на споразумения за предварително резервиране на капацитет от компаниите, които са предоставили оферти, след одобрение на съответното разпределение от националните регулаторни органи на Гърция и България.

Акционерите на „Ай Си Джи Би“ (БЕХ ЕАД и ИГИ Посейдон) и Министерство на Енергетиката на Република България са удовлетворени от резултатите на пазарния тест, които показват повишена ангажираност и все по-голям пазарен интерес. Това демонстрира добра търговска перспектива за реализацията на проекта и подходящо избран момент за тестване на пазара. За тази цел „Ай Си Джи Би“ и неговите акционери ще продължат да създават условия за достъп на търговците до капацитета на газопровода на равно и недискриминационно третиране на всички настоящи и бъдещи партньори, съгласно духа на трета газова директива.

Във връзка с проявен интерес и от други компании, които не са участвали в първата фаза на пазарния тест по проекта, се обсъжда възможността за стартиране на процедура за разпределение на остатъчния капацитет, респективно за участие на нови търговци.

„Искрено благодарим за постоянната и съществена процедурна подкрепа, получена от участващите регулаторни институции - Главна дирекция Енергетика на ЕК, Регулаторен орган за енергетика на Р. Гърция и Комисия за енергийно и водно регулиране на Р. България“, заявиха Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД във връзка със завършването на втората, обвързваща фаза, на пазарния тест.

Обратно в началото

Пазарен тест IGB

25/11/2016 Съобщения

До всички заинтересовани:

Текущият пазарен тест следва обичайните процедури до подписването на Споразумение за предварително резервиране на капацитет съгласно чл. 2.2 от „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитета за междусистемната връзка IGB съгласно т.6 на чл. 36 от Директивата 2009/73/ЕК- ФАЗА I: покана на заинтересованите страни за изразяване на интерес за резервиране на капацитет“, както е публикувано на този уебсайт. Споразуменията за предварително рeзервиране на капацитет ще бъдат сключени след одобрение от Националните Регулаторни Органи на разпределението на капацитета в рамките на текущия пазарен тест.

„Ай Си Джи Би“ има удоволствието да обяви, че по време на процедурата, но по-късно от началото на текущия пазарен тест, регистрира повишаващ се пазарен интерес. В духа на чл. 36. т.6 от Директива 2009/73/ЕК , съгласно който „...всички потенциални ползватели на инфраструктурата следва да бъдат поканени да изразят интерес при договарянето на капацитет...“ „Ай Си Джи Би“ възнамерява да прецени започване на нова процедура за разпределение на оставащия в рамките на текущия пазарен тест неразпределен капацитет, при съгласуване и одобрение от Националните Регулаторни Органи. Цели се процедурата да се реализира при същите процедурни основания с адаптирана времева рамка.

Обратно в началото

Удължаване на Втора Обвързваща Фаза на Пазарния Тест до 30 Ноември 2016 г.

31/10/2016 Съобщения

Крайният срок, в който подаването на обвързващи оферти във Втора фаза на Пазарния тест за разпределение на капацитета на IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 октомври 2016 до 30 ноември 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на обвързващи оферти е направено след консултации и одобрения от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция) и въз основа на искания от участници в първа фаза.

С изключение на срока за подаване на обвързващите оферти, всички останали правила и условия в документацията за участието в пазарния тест, публикувана тук, остават в сила. Сроковете, предвидени в рамките на процедурата, съответно се удължават с един месец.

Обратно в началото

„АйСиДжиБи“ АД организира промоционално събитие за провеждането на втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за капацитета на Газопровода „Гърция – България“.

06/10/2016 Съобщения

Вчера, 5ти октомври 2016 г. се проведе промоционално събитие за участниците във втората, обвързваща фаза на Пазарния тест за управление и разпределяне на капацитета на Газопровод „IGB“ – Междусистемна газова връзка Гърция – България.

Втората фаза на Пазарния тест официално стартира на 5-ти август 2016 г. след като регулаторните органи на България и Гърция, Комисия за енергийно и водно регулиране и РАЕ, официално одобриха Указанията за управление и разпределение на капацитета на газопровод IGB. Срокът за подаване на обвързващи оферти за участие във втората фаза на Пазарния тест е до 31ви октомври 2016 г.

Виж още

Ай Си Джи Би подписа съвместна декларация с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ

18/09/2016 Съобщения

Ай Си Джи Би подписа декларация, съвместно с българския, гръцкия, румънския и унгарския преносен оператор, като бъдещ оператор и част от Вертикалния коридор за пренос на газ, на среща Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа, организирана от Европейския съюз на 8-и и 9-и септември в Будапеща, Унгария. Декларацията изразява обединяването на усилията на операторите за съвместно развитие на мрежите за пренос на природен газ и изграждането на Вертикален газов коридор. „Това е сериозно признание за ключовата роля на интерконектора Гърция-България за енергийната сигурност и диверсификация на източниците за доставка на природен газ за Европа и региона, както и стъпка в посока междусистемна свързаност“, подчертаха Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Виж още

„Ай Си Джи Би Пазарен Тест: Стартиране на Втора Фаза Обвързващи Оферти“

05/08/2016 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Пазарният Тест се провежда в две фази: Фаза за Изразяване на Интерес, която бе проведена до 8 Април 2016 г. и Фазата на обвързващи оферти , която стартира днес.

Указанията за Фазата на обвързващи оферти са одобрени от съответните Национални Регулаторни Органи, а именно КЕВР, България с Решение No.У-3 от 21 юли 2016 г. и РАЕ, Гърция с Решение No. 255/2016 от 28 юли 2016 г.

Участниците, изразили интерес и Операторите на Преносни Системи ще бъдат директно уведомени, ще им бъдат предоставени съответните документи и поканени да участват във Фазата на Обвързващи Оферти в съответствие с чл. 3 от Указанията на Фазата на Обвързващи Оферти.

- Указания за управление и разпределение на капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор

Виж още

Девет необвързващи заявления на интерес са получени от Ай Си Джи Би АД – компанията, отговаряща за реализирането на газопровода Гърция-България

27/04/2016 Съобщения

Девет необвързващи заявления на интерес бяха получени по време на фаза „Изразяване на интерес“ от „Ай Си Джи Би“ АД – компанията, която отговаря за реализирането на Газопровода Гърция-България (IGB). Заявленията на интерес са за общ капацитет от приблизително 4.3 млрд.м3/година за газопреносни услуги при прав поток от Гърция за България и приблизително 1 млрд.м3/година за газопреносни услуги при реверсивен поток от България за Гърция.

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, отговорна за реализирането на Газопровода Гърция-България, обявява приключването на фаза „Изразяване на интерес“ от Пазарния тест, провеждан с цел предварително ангажиране на капацитет от газопровода.

Крайният срок на фаза „Изразяване на интерес“ изтече на 8 април 2016 г., в съответствие с предходни удължавания на крайния срок, одобрени от националните регулаторни органи на България и Гърция, съответно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (България) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) (Гърция).

Фазата „Изразяване на интерес“ стартира на 14 декември 2015 г. и беше проведена въз основа на Указанията и обявлението за „Изразяване на интерес“, които са издадени съвместно от КЕВР и РАЕ, в съответствие на параграф 6 от член 36 на Директива 2009/73/ЕК.

„Задоволителният резултат от фаза „ Изразяване на интерес“ е успешна стъпка за „Ай Си Джи Би“ и по-нататъшното развитие на проекта IGB, като част от очакваната еволюция на българския, югоизточния и централноевропейския газов пазар към алтернативни източници и коридори за доставка на газ, осигурени чрез предоставянето на газопреносни услуги във вертикална посока от Южния газов коридор. Наличието на преносен капацитет в IGB също така ще осигури надежден коридор за внос на втечнен природен газ (LNG) от региона, чрез съществуващите и планирани нови LNG регазификационни капацитети в Гърция“, отбелязват Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Пазарният тест ще влезе във втора обвързваща, фаза – „Фаза на офериране“ след получаване на указания и одобрение от националните регулаторни органи на България и Гърция. Фазата на офериране ще осигури процеудра, при която ще се потвържди какво ще бъде нивото на реалния ангажиран капацитет въз основа на сключени договори.

Обратно в началото

Удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес до 08 Април 2016 г.

31/03/2016 Съобщения

Важна информация: Крайният срок, в който подаването на Заявления за интерес в Пазарния тест за IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 Март 2016 г. до 08 Април 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на Заявленията за Интерес е направено съгласно съответните консултации и съгласувания с Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция).

С изключение на срока за подаване на Заявленията за интерес, всички останали правила и условия в документацията за пазарния тест, публикувана тук, остават в сила.

Обратно в началото

Нов пазарен тест за газопровод IGB

14/12/2015 Съобщения

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД е отговорна за разработване, строителство и експлоатация на Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). „Ай Си Джи Би“ АД е подала заявление до регулаторните органи на България (КЕВР) и Гърция (РАЕ) за освобождаване от определени разпоредби на Директива на ЕС 2009/73/ЕК в съответствие с член 36 от нея.

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

„Всички заинтересовани Търговци и Оператори на преносни системи са поканени да изразят интерес в ползване на газопреносните услуги на IGB. Също така се отправя покана към други Оператори на преносни системи, които имат интерес за свързване на техните системи с тази на Газопровод IGB.

Пазарният Тест е разделен на две фази: 1. Фаза Изразяване на Интерес (необвързваща); 2. Фаза на офериране (обвързваща).

Участието във Фазата на Изразяване на Интерес е предпоставка/условие за последващо участие във Фазата на офериране.

Фазата Изразяване на Интерес, в която заинтересованите страни са поканени да представят необвързващи Заявления за интерес, започва с публикуване на Обявление за Изразяване на Интерес.

Всички правила и условия за участие във Фазата на Изразяване на Интерес и последващи стъпки, се съдържат в Обявлението за Изразяване на Интерес. Фазата на Изразяване на Интерес се провежда на английски език.

Обратно в началото

Обява

11/04/2014 Съобщения

 Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж и поради прекратена предходна конкурсна процедура, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия, в т.ч. срокове, за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)
www.bgenh.com (секция – Обяви / Процедури)

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5

Файл 6

Файл 7

Файл 8

Файл 9

Файл 10

Файл 11

Въпроси и Отговори_1

Обратно в началото

Обява

05/02/2014 Съобщения

Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АДобявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктураза българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ”АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България(проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)

www.bgenh.com(секция – Обяви / Процедури)

Краен срок за представяне на офертите - 17:00 часа, на 27 февруари 2014г.

Приложение 1, Приложение 1А, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9

Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори 2

Въпроси и Отговори 3

Въпроси и Отговори 4

Въпроси и Отговори 5

Обратно в началото

“Ай Си Джи Би” АД и ТАП АГ подписаха Меморандум за сътрудничество

06/01/2014 Съобщения

“Ай Си Джи Би” АD и Трансадриатическият газопровод АГ сключиха Меморандум за сътрудничество и разбирателство, осигуряващ възможност за оценка и координиране на техническите и правни аспекти, свързани с реализиране на физическа свързаност между газопровода IGB и Трансадриатическия газопровод (ТАП). Сключването на Меморандума за разбирателство за пореден път подчертава централната роля на IGB като входна точка за доставка на газ, транспортиран през Южния коридор към по-широкия регион на Югоизточна Европа и допълващата роля на ключови проекти за газопроводи по Южния газов коридор, които са в процес на развитие в региона.

Обратно в началото

Представен е предварителният проект за гръцкия участък на проекта IGB

04/01/2014 Съобщения

Наред с издаването на положително решение по ОВОС на гръцка територия, предварителният проект на газопровода IGB е завършен за гръцкия участък и представен на „Ай Си Джи Би” АД от наетия проектант. Завършването на проектната документация за газопровода за гръцкия участък дава възможност на „Ай Си Джи Би” АД да премине към изготвяне на процедура за издаване на Инсталационен акт, който е сред ключовите разрешителни, с които се позволява изграждането на газопровода IGB в Гърция.

Обратно в началото

Проектът IGB успешно завършва всички екологични разрешителни процедури в България и Гърция

30/10/2013 Съобщения

Към октомври IGB действително завършва всички процедури, свързани с Оценка на въздействието върху околната среда на териториите на България и Гърция съгласно приложимите национални закони и тези на ЕС. Положителното решение, с което се одобрява инвестиционното предложение, е издадено от българското Министерство на околната среда и водите на 6 февруари 2013. Екологичното одобрение за реализацията на инвестиционния проект от гръцкото Министерство на Околната среда, енергетиката и климатичните промени е издадено на 29 октомври 2013. Издаването на положителнo решение за ОВОС в двете страни е резултат от приблизително двугодишен процес, който включваше разработването на подробни екологични проучвания, полеви наблюдения и доклади за ОВОС, провеждане на обществени изслушвания и съгласувателна процедура с всички съответни органи и институции в България и Гърция. Одобренията за ОВОС в двете страни се разглеждат като значително постижение при процеса по реализацията на проекта IGB, тъй като те са предварително условие за изграждането на газопровода и финансирането му, включително от ЕС.

Обратно в началото

Проектът бележи ключов момент в процеса по получаване на разрешителни

06/02/2013 Съобщения

„Ай Си Джи Би” АД получава положително решение относно Оценка на въздействието върху околната среда за проекта IGB, издадено от българското Министерство на околната среда и водите. Проектът бележи ключов момент в процеса по получаване на разрешителни след четири сезонна ОВОС и Оценка на съответствието на българска територия и задължителни консултации на местно ниво. Положителното решение на българското министерство дава възможност да се продължат дейностите по проектиране и получаване на разрешителни в рамките на избраното трасе на газопровода IGB, одобрено от министерството.

Обратно в началото

„Ай Си Джи Би” АД подава Заявление за освобождаване

27/11/2012 Съобщения

„Ай Си Джи Би” АД подаде Заявление за освобождаване във връзка с проекта IGB съгласно член 36 от ЕС Директива 2009/73 до регулаторните органи на България и Гърция – съответно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган по енергетика. Изпълнението на процедурата ще има ключово въздействие върху приключването на търговската и финансова структура на Проекта.

Обратно в началото

„Ай Си Джи Би“ АД подписа Мандатно писмо с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

10/10/2012 Съобщения

„Ай Си Джи Би“ АД подписа Мандатно писмо с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с което се създава рамката за договаряне на условията за дългосрочно дългово финансиране на Проекта. Тази стъпка още веднъж потвърди стратегическото регионално значение на Проект IGB за подсигуряване и диверсификация на източниците на доставка на природен газ за района на Югоизточна Европа.

Обратно в началото

Проектът IGB бележи ключов момент

12/07/2012 Съобщения

Проектът IGB бележи ключов момент при процедурата за одобрение на оценката за въздействие върху околната среда. Гръцкото министерство на енергетиката, околната среда и климатичните промени одобри Доклада за предварителна оценка на въздействието върху околната среда за Проекта, което поражда висока степен на сигурност по отношение на окончателното екологично одобрение на Проекта на гръцка територия.

Обратно в началото

Решение No.452/07

07/06/2012 Съобщения

Със свое решение No.452/07 от юни 2012 Министерски съвет (МС) на Република България одобрява нов приоритетен статут на проекта IGB на българска територия. Проектът е обявен за „национален проект” по смисъла на Закона за държавната собственост. Посоченият статут следва предишни решения на българското и гръцко правителства, с които се потвърждава държавната подкрепа и приоритетния статут на Проекта, съответно No. 615/14.07.2009 на българския МС и гръцкия закон 4001/2011.

Обратно в началото

Консорциум

11/08/2011 Съобщения

Консорциум Penspen C&M Engineering е избран за извършването на оценката за въздействието върху околната среда, инженерния проект и дейностите за получаване на разрешителни за проекта IGB след конкурсна процедура. Проектът IGB е вече на съществен етап от ОВОС, проектиране на газопровода и одобрения, с които ще се даде възможност проектът да се разработва в посока доставка на материали и изграждане.

Обратно в началото