Поръчки

Конкурсната документация за материални доставки, работен проект и  строителство за Проект IGB се подготвя в рамките на текущата фаза на проектиране.

Обявление No. 2013/S 021-032952 за доставка на стоманени тръби бе публикувано в електронната система на ЕС Tenders Electronic Database през януари 2013 г., а крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса изтече на 7 март 2013 г. В момента протича процес на оценка на получените заявления за участие по обявлението.

Моля, проверявайте регулярно уеб сайта на „Ай Си Джи Би“ АД, както и Tenders Electronic Database на ЕС на адрес https://ted.europa.eu за предстоящи обявления за провеждане на конкурсни процедури за поръчки по проект IGB.