Ай Си Джи Би АД
Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

149.8 млн. евро са усвоени за изграждането на интерконектора с Гърция до момента

Проектът на обща стойност 240 млн. евро се изпълнява със средства от акционерите, от ОПИК, ЕЕПВ и чрез заем от ЕИБ.

Прочетете още »

Към средата на април 91% от всички строителни дейности за газопровод IGB са завършени

Останали са двете газоизмервателни станции край Стара Загора и Комотини. Процесът по изграждане напредва с бързи темпове.

Прочетете още »

Всички кранове за интерконектора с Гърция са доставени, крановите възли се изпълняват с ускорени темпове

Междуведомствена група вече работи по варианти за съкращаване на административните срокове за необходимите процедури по въвеждане на газопровода в експлоатация.

Прочетете още »