Ай Си Джи Би АД
Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Интерконекторът с Гърция успешно пресече язовир „Студен кладенец“

Второто хоризонтално насочено сондиране по проекта IGB вече е сред първите пет най-дълги сондажи с този диаметър, изпълнени до момента в ЕС.

Прочетете още »

Изграждането на интерконектора с Гърция напредва без нито едно констатирано нарушение след редица регионални проверки

Строежът на междусистемната газова връзка подлежи на системен контрол от национални и чуждестранни институции и независими одитори, което гарантира качествено изпълнение на всички дейности и процеси

Прочетете още »

Интерконекторът с Гърция успешно пресече коритото на р. Марица

Проектът бе представен като ключова част от възможностите за енергиен преход на България към екологични и устойчиви решения по време на кръгла маса в рамките на инициативата „Три морета“

Прочетете още »