Ай Си Джи Би АД
Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Газовият интерконектор между Гърция и България на крачка от сертифициране като независим газопреносен оператор

Националните енергийни регулаторни органи на Гърция и България излязоха със съвместно решение за одобрение на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на проекта за интерконектор Гърция-България. С това проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД  финализира успешно следващата стъпка от процеса към сертифициране като независим газопреносен оператор.

Прочетете още »

ICGB подписа ключови споразумения, необходими за пълна мобилизация по строителството на газовия интерконектор Гърция-България

Днес по време на официална церемония в присъствието на министрите на енергетиката на Гърция и България бяха подписани редица важни споразумения и договори по проекта IGB, които уреждат финансирането и потвърждават бизнес модела на проекта. Тяхното успешно финализиране е предпоставка за пълната мобилизация за строителство на газовия интерконектор.

Прочетете още »

Обществена консултация относно бизнес правилата и процедурите за комуникация в случай на извънредни събития, свързани с проекта на споразумение за междусистемно свързване за точка на междусистемно свързване Комотини

ТАП и „Ай Си Джи Би“ АД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за точка на междусистемно свързване Комотини.

Прочетете още »