Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

IGB получи окончателно разрешително за старт на строителство на гръцка територия

Гръцкият регулаторен орган за енергетика (РАЕ) издаде Решение № 671/2019, с което „Ай Си Джи Би“ АД получава лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS). Лицензът, издаден на 27 юни 2019 г. и официално получен на 18 юли 2019 г. касае гръцката отсечка на газовия интерконектор с Гърция (проект IGB). Лицензът се издава за срок от петдесет (50) години и изтича на 27/06/2069.

Прочетете още »

Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" се удължава до 31 юли 2019

Крайният срок за подаване на заявления за участие за обществената поръчка „Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" се удължава с една седмица до 31 юли 2019 г., поради проявен интерес и получени искания за удължаване на срока от потенциални кандидати. Удължаването на срока няма да се отрази на графика на строителство, тъй като основните рискове ще бъдат покрити от строителя.

Прочетете още »

ICGB обяви процедура за избор на водещ застраховател за газовия интерконектор с Гърция

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД обяви обществена поръчка за избор на водещ застраховател за проекта „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

Водещият застраховател ще трябва да осигури покритие за всички рискове (CAR застраховка).

Прочетете още »