Ай Си Джи Би АД
Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Приключиха успешно първите технически дейности, свързани със запълването на газопровода IGB

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва активно и от средата на месец юни по 182-километровото трасе текат изпитания с тестови количества природен газ. Тестовите обеми към момента са 3 700 000 куб. м.

Прочетете още »

Информация във връзка с провеждане на търгове за закупуване на газ за технологични нужди

Във връзка с първоначалното запълване с природен газ на Интерконектора Гърция-България и планираното провеждане на търг на 08 Юни 2022 г. (сряда) от 10:00 до 16:00 ч., бихме искали да ви информираме, че началната цена на търга ще бъде рефернтната цена, актуална към настоящия момент, на месечен продукт, който се търгува на Газов Хъб Балкан с доставка месец юни, 2022 г. Количествата остават същите.

Прочетете още »

Информация във връзка с провеждане на търгове за закупуване на газ за технологични нужди

Във връзка с първоначалното запълване с природен газ на Интерконектора Гърция-България и планираното провеждане на търг на 06 Юни 2022 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч., поради липса на утвърдена от КЕВР цена за природния газ, по която общественият доставчик продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец юни, началната цена на търга ще бъде окончателно предложената цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за призводство и пренос на топлинна енергия за месец юни 2022 г.

Прочетете още »