Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Министерският съвет одобри позицията на България за водене на преговори и подготовка на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно данъчното третиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB)

Министерският съвет одобри днес позицията на Република България, съобразно която министърът на енергетиката ще проведе, съгласувано с компетентните органи на България, преговори с правителството на Република Гърция за подготовка и подписване на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно данъчното третиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB).

Подписването на Междуправителствено споразумение между Република България и Република Гърция относно данъчното третиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB) е важен елемент от реализацията на проекта. За целите на ефективното провеждане на преговорите между двете държави, Министерският съвет днес одобри основните условия на бъдещото споразумение като позиция на българската държава, съобразно която да се подготви, координира и финализира бъдещото Междуправителствено споразумение.

Проектът  „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (Проект IGB) е ключов за България и региона и се ползва с постоянната политическа подкрепа на правителствата на двете държави, както и на Европейската комисия. Проектът е обект с “национално значение“ и „национален обект“ съгласно решения на Министерски съвет на Република България, както и съгласно законодателството на Република Гърция. Проектът IGB има статут на Проект от Общ интерес за ЕС и е основен приоритетен проект съгласно инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа.

Одобрената днес позиция на България за бъдещото Междуправителствено споразумение между двете държави ще бъде представена от министъра на енергетиката на предстоящото заседание на най-високо ниво на държавите – членки на инициативата CESEC за междусистемна газова свързаност в Централна и Южна Европа, като важен ключов етап от напредъка на проекта и условие за стартиране на неговата реализация.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 12/09/2018