Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Министърът на енергетиката Андрей Живков провери на място напредъка по изграждането на интерконектора с Гърция

Всички строителни дейности напредват с добри темпове, изграждането се очаква да приключи в договорения срок до края на 2021 г.

Служебният министър на енергетиката Андрей Живков посети една от строителните площадки по трасето на интерконектора с Гърция в близост до границата с Гърция при с. Лозенградци и се запозна лично с напредъка по изграждане на газопровода. Представители на проектната компания ICGB и на фирмата строител представиха на място актуалните данни за изпълнение на договора за изграждане на газопровода, който се очаква да бъде завършен до края на тази година.

Локацията в граничния район на с. Лозенградци е най-трудната и комплексна за изпълнение част от целия маршрут с дължина 182 км. Тежката геология, стръмните планински склонове и гъстата гориста местност са само част от естествените предизвикателства, които строителните екипи трябва да преодолеят в много кратки срокове, за да завърши успешно работата в сложния участък. Фирмата изпълнител увери министъра, че е мобилизирала най-добрите заваръчни екипи, голям брой специализирана тежка механизация, подходяща за този тип планински релеф, и експертен ръководен персонал с дългогодишен опит в областта.  

Към днешна дата трасето на интерконектора вече е изцяло разчистено, над 90% от доставените тръби са разнесени в подготовка за последващи дейности. Остават близо 30 км преди цялото 182-километрово трасе на IGB да бъде заварено. Заваръчният процес напредва с отлични темпове предвид сложния географски релеф. Над 90 км са напълно готови и положени в траншеята, паралелно се осъществява безразрушителен контрол на заварките, тестове на положените участъци, обратно засипване, подготовка на студено огънати колена и термо свиваеми маншони.

Договорът за строителство на интерконектора е подписан в последното тримесечие на 2019 г. и обхваща работно проектиране, доставка на цялото оборудване с дълъг срок на производство /с изключение на линейните тръби/ и изпълнение на строителните работи по линейната част и наземните съоръжения, тестване при завършване и пускане в експлоатация. Поради забавено темпо на изпълнението на основни дейности, предизвикано от глобалното разпространение на COVID-19, договорът е удължен със срок за изпълнение на строителните ангажименти до края на 2021 г.

По време на посещението беше отбелязан факта, че най-критичната за навременното завършване на проекта дейност е производството и доставката на специализираното оборудване за наземните съоръжения. Сключените договори за поръчки представляват възлагане на услуга по изработване и снабдяване, директно от фирмата изпълнител към производителите и не  са под прекия контрол на Проектната компания. Министерството на енергетиката пое ангажимент да окаже институционална подкрепа в тази насока и да упражни допълнителен контрол, целящ да минимизира сроковете за изпълнение.

След завършване на линейната част са необходими от 4 до 6 месеца за всички законови процедури, издаване на лицензи, тестване и сертифициране на газопровода преди въвеждане в търговска експлоатация. Предвижда се търговската експлоатация да започне не по-късно от 1 юли 2022  г.


За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
diana.z@actionprgroup.com
0885/074 422
0885/614 131

Дата 04/06/2021