Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" се удължава до 31 юли 2019

Крайният срок за подаване на заявления за участие за обществената поръчка „Избор на водещ застраховател на проект "Междусистемна газова връзка Гърция-България" се удължава с една седмица до 31 юли 2019 г., поради проявен интерес и получени искания за удължаване на срока от потенциални кандидати. Удължаването на срока няма да се отрази на графика на строителство, тъй като основните рискове ще бъдат покрити от строителя.

Очаква се решението за удължаване на срока да бъде публикувано в законовите срокове, веднага след което ще бъде достъпно на Профила на купувача, по досието на процедурата.

Дата 19/07/2019