Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева представи напредъка по проекта за газова връзка с Гърция пред държавите от Консултативния съвет за Южния газов коридор

Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева представи напредъка по проекта за газова връзка с Гърция пред участниците в петата министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор, която се проведе в столицата на Азербайджан Баку. Георгиева беше част от българската делегация, водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Участници в срещата бяха представители на високо равнище от страните членки на Консултативния съвет за Южния газов коридор, представители от държави, участващи като акционери в енергийните проекти, както и делегати от международни финансови институции.

По време на конференцията беше обсъдена реализацията на Южния газов коридор, както и енергийната свързаност в региона на Югоизточна Европа. Участниците бяха запознати с напредъка по ключовите за региона проекти за газовата връзка Гърция-България (IGB), Трансадриатическия газопровод (TAP) и Трансанадолския газопровод (TANAP).

„Трите проекта имат изключителна синергия и реализирането на възможността IGB да бъде свързан с TAP и TANAP ще доведе до утвърждаването на нов енергиен маршрут, който ще увеличи енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните доставки за целия регион“, изтъкна изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева. Тя представи пред делегатите последните стъпки за успешна реализация на проекта за газова връзка Гърция – България, като акцентира върху наскоро издаденото разрешение за строителство на гръцка територия. По думите на Георгиева всички ключови обществени поръчки в момента са в ход, като до месец предстои да бъде обявен изпълнителят по една от тях – за избор на инженер консултант.

„През изминалата година ICGB успя да договори с помощта на българското правителство и Европейската комисия (EК) безвъзмездна финансова помощ в размер на 39 милиона евро, което спомогна за затвърждаване на финансовата рамка на проекта. Проектът разчита и на дългосрочен заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро, който е обезпечен с държавна гаранция в същия размер, както и на финансиране в размер от 45 млн. евро от Европейска енергийна програма за възстановяване“, заяви Георгиева.

Реализацията на проекта е ключова за региона и ще спомогне за подобряване сигурността на енергийните доставки за България, която в момента е изцяло зависима от един-единствен източник. IGB е сред най-приоритетните проекти на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC и е част от вертикалния газов коридор, който свързва преносните мрежи на България, Гърция и Румъния.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 20/02/2019